Про журнал

Галузь та проблематика

Мета видання. Збірник наукових праць призначений для публікації наукових праць молодих вчених факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", висвітлювання результатів підготовки атестаційних робіт магістрів, спеціалістів та бакалаврів.  
Збірник публікує статті за такою науковою проблематикою: (1) економічна теорія, (2) економічні проблеми сталого розвитку національної економіки, (3) міжнародна економіка, (4) галузева економіка, (5) економіка підприємства, (6) менеджмент, (7) маркетинг, (8) інноваційно-інвестиційні процеси, (9) технології як фактор економічного зростання, (10) економіко-математичне моделювання бізнесових процесів. 
 Тематика збірника наукових праць кореспондується із тематикою наукових та прикладних досліджень випускаючих кафедр факультету менеджменту та маркетингу: (1) міжнародної економіки, (2)менеджменту, (3) маркетингу, (4) економіки і підприємництва, (5) математичного моделювання економічних систем.  
 Область. Збірник наукових праць містить (1) найвагоміші доповіді, проголошені на міжнародних, всеукраїнських та університетських конференціях та семінарах молодих вчених, що проводяться на базі факультету менеджменту та маркетингу; (2) статті, що висвітлюють вагомі результати наукових досліджень молодих вчених факультету; (3) результати емпіричних досліджень та моделювання в галузі економіки та управління підприємствами.  
Збірник наукових праць призначений для поширення та обговорення: (1) результатів теоретичних і емпіричних досліджень молодих вчених факультету менеджменту та маркетингу з проблем економіки та бізнесу; (2) інформації щодо результатів, отримані студентами факультету під час виконання атестаційних робіт магістрів, спеціалістів та бакалаврів. 

Процес рецензування

Рецензування статей проводиться зовнішніми та внутрішніми рецензентами.

Застосовується процедура "сліпого рецензування". 

Кожна стаття рецензується 2 рецензентами з наданням письмової рецензії із збереженням анонімності. 

Збірник наукових праць рекомендується до друку Вченою радою факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України "Київьский політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 

Періодичність публікації

Збірник наукових праць видається раз на рік.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія

Голова редколегії, головний редактор:

Гавриш О.А., доктор техн. наук, професор, деканфакультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, науковий керівник кафедри міжнародної економіки

Члени редколегії:

Войтко С.В., доктор. економ. наук, професор, завідувач  кафедри міжнародної економіки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Герасимчук В. Г., доктор економ. наук, професор, професор кафедри міжнародної економіки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Дергачова В.В., доктор економ. наук, професор, зав. кафедри менеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського

Капустян В.О., доктор фіз.-мат. наук, професор, зав. кафедри математичного моделювання економічних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського

Круш П.В., канд. економ. наук, професор, зав. кафедри економіки та підприємництва КПІ ім. Ігоря Сікорського

Солнцев С.О., доктор фіз.-мат. наук, професор, зав. кафедри промислового маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського

Крейдич І.М., доктор економ. наук, професор, зав. теоретичної та прикладної економіки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Відповідальний редактор, член редколегії:

Зозульов О.В., канд. економ. наук, професор, заступник декана ФММ КПІ ім. І. Сікорського з наукової роботи

Відповідальний секретар з питань міжнародного розвитку

Кухарук А.Д., канд. економ. наук, доцент кафедри міжнародної економіки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Представленість у наукометричних та інформаційних базах

Збірник представлено в  міжнародних наукометричних та інформаційних базах: Index Copernicus (з 2016 року),   ELAKPI (Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ»), ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources)Видання індексується Google Scholar.

Видання "Наукової періодики України" повноцінно представляються у всесвітньому федеративному бібліотечному каталозі WorldCat, в каталогах наукових бібліотек, на пошукових платформах Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE та ін.  

Про Ліцензії

Збірник наукових праць дотримується ліцензійних вимог CC BY (детальніше: https://creativecommons.org/licenses/). Подаючи статті до збірника автори погоджуються на ці ліцензійні умови.

Перевірка на плагіат

Усі статті проходять обов'язкову перевірку на плагіат. У раз виявлення плагіату стаття відхиляється без подальшого розгляду, а її автор трачає право на 5 років подачі статей до збірника наукових праць.

Учасник

Збірник наукових праць видається факультетом менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Публікація статей безкоштовна.

Історія журналу

Збірник наукових праць молодих вчених факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" видається з 2007 року. 

До 2012 року збірник виходив у друкованому вигляді.

З 2012 року збірник виходить у електронному вигляді.

Збірник наукових праць - щорічне видання.