ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА З ВИРОБНИЦТВА МОРОЗИВА З УРАХУВАННЯМ СЕЗОННОСТІ ПРОДУКТУ

Автор(и)

  • В. Луженцова
  • Л. Довгань

Ключові слова:

формування, організаційно - економічного, механізму, розвитку, виробництва, морозива

Анотація

Стаття присвячена дослідженню організаційно - економічному механізму розвитку підприємства з виробництва морозива. В умовах ринкової економіки формування організаційно-економічного механізму розвитку підприємства є одним з актуальних питань для керівників підприємств, оскільки він спроможний забезпечити ефективність управління і конкурентоспроможність підприємства, а  вона забезпечується за умови наявності спеціального й оптимального для кожного підприємства механізму розвитку . Питання формування організаційно - економічного механізму розвитку є досить актуальним ще тому, що при побудові розвитку України необхідно чітко визначити, які відносини між економічними суб'єктами можуть виникнути і як правильно їх будувати аби вони були взаємовигідними для всіх учасників. Як наслідок, було запропоновано інтегральне визначення, принципи та функціонально-цільовий підхід до побудови. Описано новий погляд на сутність організаційно-економічного механізму, який на відміну від існуючих передбачає низку заходів з формування асортиментної політики продукції підприємства

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що запропоновані  визначення, класифікації і підходи можуть скласти теоретичну основу для  забезпечення конкурентоспроможності підприємства за умов сезонності продукції.

Посилання

Антонюк Р .Р. Структура організаційно-економічного механізму забезпечення прибутковості сільськогосподарських підприємств / Р. Р. Антонюк // Економічний простір. – №20/2. – 2008.

Глинська А. Є. Організаційно-економічниймеханізмзабезпеченнясталогорозвиткупідприємствлегкоїпромисловості: Автореф. канд. дис. – К.: –2008.

Конспект лекцій з дисципліни «Управління інноваційним розвитком» / Укладачі: С.М. Ілляшенко, О.А. Біловодська. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – 129 с.

Куценко А.В. Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності підприємств споживчої кооперації України: Монографія. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – 205 с.

Малицький А. А. Організаційно - економічний механізм управління підприємством: сутність та структура [Електронний ресурс] / А.А. Малицький // Рубрика: Соціум. Наука. Культура. Економіка. – Режим доступу: http://intkonf.org.

Маркова Н. С. Формування організаційно-економічного механізму управління розвитком персоналу / Н. С. Маркова // Економіка. – Бізнесінформ №6. – 2012.

Мочерний С. В. Економічний енциклопедичний словник: у 2 томах / [С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Устенко, С. І. Юрій]; за ред. С. В. Мочерного. – Львів. : Світ, 2005. – Т. 1. – 2005 – 616 с.

Транченко Л. В. Організаційно-економічний механізм управління підприємств машинобудівної галузі [Текст] : автореф. дис. . канд. екон. наук. 08.06.01 / Л.В. Транченко ; Європ. ун-т. - К., 2005. - 23 с.

Тридід О. М. Організаційно-економічний механізм стратегічного розвитку підприємства: [Монографія] / О. М. Тридід. – Харків. : Вид-во ХДЕУ, 2002. – 364 с.

Осипов Ю.М. Основы теории хозяйственного механизма / Ю.М. Осипов // М.: Изд-во МГУ, 2004. - 368 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-03-15

Номер

Розділ

Менеджмент