№ 11 (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Міжнародна економіка

ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
В. М. Стефківський, К. А. Булигіна
СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ PDF
Н. П. Воробйова
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД КЛАСТЕРОУТВОРЕННЯ У ПРАКТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІГРАФІЧНОГО КЛАСТЕРА PDF
І. Ю. Воронкова
ЗМІСТ ТА ЧИННИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИДАВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ PDF
А. Д. Кухарук, Ю. О. Гавриш, Д. Д. Змітрович
ОГЛЯД НАСЛІДКІВ ЗМІН ТЕХНІЧОГО ТА МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ УКРАЇНА – ЄС У СФЕРІ ТОРГІВЛІ БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ PDF
Б. С. Серебренніков, Є. В. Коротун
УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ МАШИНОБУДУВАННЯ В ХАРОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Н. О. Черненко, М. Ю. Нос
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ PDF
А. Є. Давидович, К. В. Петренко
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
С. Р. Пляцко
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСОВОГО СПІВРОБІТНИЦВА НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ PDF
Н. Є. Скоробогатова, Н. М. Балєва
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ PDF
Н. Є. Скоробогатова, А. О. Корчак
FACTORS OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN TRANSNATIONAL CORPORATIONS PDF
Anastasia Kuznets

Менеджмент

ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОСТІ РЕСУРСІВ PDF
М. О. Чупріна, О. Я. Шиліпук, В. О. Тарумов
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В СВІТОГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОСТОРІ PDF
В. В. Дергачова, О. М. Згуровський, В. В. Чорній
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВА PDF
В. В. Дергачова, В. О. Мельник
ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМКИ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ PDF
М. О. Чупріна, Ю. І. Федорова
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ PDF
М. О. Чупріна, М. М. Гогот
ВЕРТИКАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ ( НА ПРИКЛАДІ ПАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ») PDF
В. Я. Голюк, Н. І. Голець
СУЧАСНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТУКРАЇНИ: АНАЛІЗ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ PDF
В. Я. Голюк, Ж. В. Манзик
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВАЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ PDF
О. В. Гук, Т. В. Бигар
АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. Ф. Морозов, В. О. Гончар
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІТЕХНОЛОГІЇ В АНАЛІЗІ ТА ПРОГНОЗУВАННІ ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
М. О. Чупріна, І. О. Карначова
ОСОБЛИВОСТІ РЕІНЖИНІРИНГУ В ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ РОЗРОБЛЕННЯМ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ PDF
Н. І. Ситник, А. Р. Каризська
РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ІНЖИНІРИНГУ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ PDF
І. М. Манаєнко, А. А. Кондратюк
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО БІЗНЕС-МОДЕЛЮВАННЯ СТАРТАП ПРОЕКТІВ PDF
М. О. Кравченко, А. О. Лаврова
КОНТРОЛІНГ ЯК ОСНОВА ОПТИМІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
І. С. Луценко, Ж. М. Крисак
СТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ВІДКРИТИХ ІННОВАЦІЙ PDF
Ж. М. Жигалкевич, А. В. Лисак
КРАУДФАНДИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ PDF
І. М. Манаєнко, А. С. Діденко
НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СТРАТЕГІЧНОМУ РОЗВИТКУ КОРМОВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ж. М. Жигалкевич, А. І. Нікітенко
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Ж. М. Жигалкевич, А. С. Онопко
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
І. М. Манаєнко, В. В. Прудкий
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ PDF
А. Р. Дунська, І. В. Шарай
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА PDF
А. Р. Дунська, О. О. Сич
ІННОВАЦІЇ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
К. О. Копішинська, О. М. Токарев

Маркетинг

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА «ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» PDF
Н. С. Кубишина, А. П. Стасевич
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЕДЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ НА ПРОМИСЛОВИЙ РИНОК PDF
О. В. Зозульов, К. О. Афанасьєва
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗБУТУ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ PDF
С. О. Солнцев, Г. А. Голікова
ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУВАННЯ НА РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ PDF
Н. В. Юдіна, О. А. Горковенко
ВИВЕДЕННЯ НОВОЇ ПОСЛУГИ НА СПОЖИВЧИЙ РИНОК PDF
Н. С. Кубишина, А. А. Граділь
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ НА РИНКУ ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ PDF
О. В. Зозульов, Н. С. Єремеєва
ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ «KLN» PDF
Н. С. Кубишина, О. А. Липницька
УПРАВЛІННЯ ЛОЯЛЬНІСТЮ КЛІЄНТІВ НА РИНКУ ПОСЛУГ ДОШКІЛЬНОГО РОЗВИТКУ PDF
Н. Л. Писаренко, І. А. Погоржевська
ПРОСУВАННЯ БРЕНДУ ДЕКОРАТИВНОЇ КОСМЕТИКИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ PDF
Н. В. Юдіна, Т. А. Савчук
МЕРЧАНДАЙЗИНГ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ ПРОМИСЛОВИМИ ТОВАРАМИ PDF
О. В. Зозульов, О. В. Саранчук
СТАН РОЗВИТКУ РИНКУ КАВ’ЯРЕНЬ В УКРАЇНІ PDF
Н. В. Юдіна, Т. С. Чан
РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ВИВЕДЕННЯ НОВОГО ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА ТОВАРУ НА РИНОК PDF
О. В. Зозульов, Є. А. Домашева

Економіка підприємства

СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. С. Хринюк, В. А. Бова
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Ю. В. Тюленева, Н. С. Бондаренко
ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЧЕРЕЗ ЗБУТОВУ ПОЛІТИКУ PDF
Т. П. Ткаченко, К. О. Колосенко
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
В. П. Мартиненко, І. Л. Кушик
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
В. П. Мартиненко, І. Л. Кушик
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
С. О. Тульчинська, Ю. Е. Лебедєва
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА» ТА ПРИНЦИПИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Б. В. Дергалюк, М. В. Парфенюк
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА МЕХАНІЗМУ ЦІНОУТВОРЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
М. В. Шашина, А. М. Рубцов
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ PDF
П. В. Круш, Т. Ю. Хоменко
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
А. Ю. Погребняк, Т. Ю. Хоменко

Математичне моделювання економічних систем

ПОБУДОВА ЕКОНОМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ КРИМІНОГЕННОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ PDF
А. О. Дрозд, М. В. Латоніна
ОЦІНКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ “PROZORRO” ЯК ІНСТРУМЕНТА ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ PDF
Л. Ю. Гальчинський, А. Г. Гаврилова
АНАЛІЗ СТАНУ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ЛІСОВОГО СЕКТОРУ АГРОКОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ PDF
Л. Ю. Гальчинський, А. Д. Самойленко
ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІІ КРЕДИТНО-ДЕПОЗИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКАМИ УКРАЇНИ PDF
А. О. Дрозд
МОДЕЛЮВАННЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ PDF
I. Д. Фaртушний, К. A. Лeпeхa
НАПРЯМИ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ PDF
О. В. Ставицький, А. А. Ткаченко
ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ PDF
О. В. Ставицький, М. О. Мозолевська
МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДАМИ ТЕОРІЇ ІГОР PDF
Ю. А. Пасенченко, К. Р. Зінченко
КІБЕРБЕЗПЕКА ЯК ОДИН З МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ PDF
О. В. Ставицький, А. Ю. Шинкаренко
МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ БАГАТОФАКТОРНОЇ НЕЧІТКОМНОЖИННОЇ МОДЕЛІ PDF
Ю. А. Пасенченко, В. О. Шаталов