Інформація про автора

Дергалюк, Б. В., канд. економ. наук, доцент Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

  • № 11 (2017) - Економіка підприємства
    ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА» ТА ПРИНЦИПИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ
    Анотація  PDF