Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 11 (2017) ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В СВІТОГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОСТОРІ Анотація   PDF
В. В. Дергачова, О. М. Згуровський, В. В. Чорній
 
№ 9 (2015) ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧІ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО ВИБОРУ ПОТЕНЦІЙНОГО ПОСТАЧАЛЬНИКА Анотація   PDF
З. Щурова, О. Жиров
 
№ 11 (2017) ПРОСУВАННЯ БРЕНДУ ДЕКОРАТИВНОЇ КОСМЕТИКИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ Анотація   PDF
Н. В. Юдіна, Т. А. Савчук
 
№ 11 (2017) РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ІНЖИНІРИНГУ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ Анотація   PDF
І. М. Манаєнко, А. А. Кондратюк
 
№ 10 (2016) РОЗРОБКА ТА АПРОБАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ РАХУНКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ УСТАНОВИ Анотація   PDF
Сергій Сергійович Рупіч, Юрій Антонович Пасенченко
 
№ 11 (2017) РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ВИВЕДЕННЯ НОВОГО ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА ТОВАРУ НА РИНОК Анотація   PDF
О. В. Зозульов, Є. А. Домашева
 
№ 9 (2015) РОЛЬ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
А. Рубцов, А. Погребняк
 
№ 10 (2016) СИСТЕМА ПРОСУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ НА СВІТОВОМУ РИНКУ НА ПРИКЛАДІ ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАТФОРМИ ALLBIZ Анотація   PDF
Наталія Володимирівна Юдіна, Владлен Сергійович Бєженов
 
№ 11 (2017) СТАН РОЗВИТКУ РИНКУ КАВ’ЯРЕНЬ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Н. В. Юдіна, Т. С. Чан
 
№ 11 (2017) СТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ВІДКРИТИХ ІННОВАЦІЙ Анотація   PDF
Ж. М. Жигалкевич, А. В. Лисак
 
№ 9 (2015) СТАТИЧНИЙ ТА ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇН В ІНДЕКСАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
К. Сапсай, С. Войтко
 
№ 10 (2016) СТРАТЕГІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО ТОВАРУ НА РИНКУ Анотація   PDF
Д. Чуба, Н. Кубишина
 
№ 10 (2016) СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ФАРМРИНКУ В УКРАЇНІ ТА ЄС Анотація   PDF
Ліліт Рафаелівна Меліксетян, Ліна Петрівна Артеменко
 
№ 9 (2015) СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
А. Седлерук, І. Шеховцова
 
№ 10 (2016) Сутність та економічний зміст інноваційного розвитку підприємств молочної галузі України Анотація   PDF
Аліна Олександрівна Краснощок, Людмила Михайлівна Шульгіна
 
№ 11 (2017) СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
О. С. Хринюк, В. А. Бова
 
№ 11 (2017) СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІТЕХНОЛОГІЇ В АНАЛІЗІ ТА ПРОГНОЗУВАННІ ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
М. О. Чупріна, І. О. Карначова
 
№ 11 (2017) СУЧАСНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТУКРАЇНИ: АНАЛІЗ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ Анотація   PDF
В. Я. Голюк, Ж. В. Манзик
 
№ 11 (2017) СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Н. П. Воробйова
 
№ 10 (2016) СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ Анотація   PDF
Анна Юріївна Погребняк, Ірина Ліннік
 
№ 10 (2016) СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Аліна Миколаївна Черножукова, Алла Володимирівна Гречко
 
№ 9 (2015) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Я. Прокопенко, А. Гречко
 
№ 9 (2015) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
К. Макарюк, В. Дергачова
 
№ 10 (2016) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧИНОСТІ ТА РИЗИКУ Анотація   PDF
Мар'яна Панасенко, Людмила Михайлівна Шульгіна
 
№ 11 (2017) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
В. В. Дергачова, В. О. Мельник
 
126 - 150 з 172 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>