Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 11 (2017) РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ВИВЕДЕННЯ НОВОГО ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА ТОВАРУ НА РИНОК Анотація   PDF
О. В. Зозульов, Є. А. Домашева
 
№ 12 (2018) РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙ У ФОРМУВАННІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ Анотація   PDF   PDF (English)
Н.Є. Скоробогатова, В.П. Потапова
 
№ 9 (2015) РОЛЬ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
А. Рубцов, А. Погребняк
 
№ 12 (2018) РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF   PDF (English)
Ю.А. Касянчук, І.П. Малик
 
№ 12 (2018) СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF   PDF (English)
С.С Єсюнін, Л.М. Шульгіна
 
№ 10 (2016) СИСТЕМА ПРОСУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ НА СВІТОВОМУ РИНКУ НА ПРИКЛАДІ ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАТФОРМИ ALLBIZ Анотація   PDF
Наталія Володимирівна Юдіна, Владлен Сергійович Бєженов
 
№ 12 (2018) СПОЖИВАЧ У СУЧАСНОМУ СВІТІ: ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ, САМОСПРИЙНЯТТЯ І ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З НАВКОЛИШНІМ СВІТОМ. ВИКОРИСТАННЯ В МАРКЕТИНГУ Анотація   PDF   PDF (English)
О.Б. Давидова, М.І. Солнцев, О.В. Зозульов
 
№ 11 (2017) СТАН РОЗВИТКУ РИНКУ КАВ’ЯРЕНЬ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Н. В. Юдіна, Т. С. Чан
 
№ 11 (2017) СТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ВІДКРИТИХ ІННОВАЦІЙ Анотація   PDF
Ж. М. Жигалкевич, А. В. Лисак
 
№ 9 (2015) СТАТИЧНИЙ ТА ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇН В ІНДЕКСАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
К. Сапсай, С. Войтко
 
№ 10 (2016) СТРАТЕГІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО ТОВАРУ НА РИНКУ Анотація   PDF
Д. Чуба, Н. Кубишина
 
№ 10 (2016) СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ФАРМРИНКУ В УКРАЇНІ ТА ЄС Анотація   PDF
Ліліт Рафаелівна Меліксетян, Ліна Петрівна Артеменко
 
№ 9 (2015) СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
А. Седлерук, І. Шеховцова
 
№ 10 (2016) Сутність та економічний зміст інноваційного розвитку підприємств молочної галузі України Анотація   PDF
Аліна Олександрівна Краснощок, Людмила Михайлівна Шульгіна
 
№ 11 (2017) СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
О. С. Хринюк, В. А. Бова
 
№ 11 (2017) СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІТЕХНОЛОГІЇ В АНАЛІЗІ ТА ПРОГНОЗУВАННІ ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
М. О. Чупріна, І. О. Карначова
 
№ 11 (2017) СУЧАСНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТУКРАЇНИ: АНАЛІЗ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ Анотація   PDF
В. Я. Голюк, Ж. В. Манзик
 
№ 11 (2017) СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Н. П. Воробйова
 
№ 10 (2016) СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ Анотація   PDF
Анна Юріївна Погребняк, Ірина Ліннік
 
№ 10 (2016) СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Аліна Миколаївна Черножукова, Алла Володимирівна Гречко
 
№ 12 (2018) ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ Анотація   PDF   PDF (English)
О.Д. Волкова, І.М. Манаєнко
 
№ 9 (2015) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Я. Прокопенко, А. Гречко
 
№ 9 (2015) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
К. Макарюк, В. Дергачова
 
№ 10 (2016) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧИНОСТІ ТА РИЗИКУ Анотація   PDF
Мар'яна Панасенко, Людмила Михайлівна Шульгіна
 
№ 11 (2017) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
В. В. Дергачова, В. О. Мельник
 
151 - 175 з 203 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>