Редакційний штат

Голова редколегії, головний редактор:

Гавриш О.А., доктор техн. наук, професор, деканфакультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, науковий керівник кафедри міжнародної економіки

Члени редколегії:

Войтко С.В., доктор. економ. наук, професор, завідувач  кафедри міжнародної економіки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Герасимчук В. Г., доктор економ. наук, професор, професор кафедри міжнародної економіки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Дергачова В.В., доктор економ. наук, професор, зав. кафедри менеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського

Капустян В.О., доктор фіз.-мат. наук, професор, зав. кафедри математичного моделювання економічних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського

Круш П.В., канд. економ. наук, професор, зав. кафедри економіки та підприємництва КПІ ім. Ігоря Сікорського

Солнцев С.О., доктор фіз.-мат. наук, професор, зав. кафедри промислового маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського

Крейдич І.М., доктор економ. наук, професор, зав. теоретичної та прикладної економіки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Відповідальний редактор, член редколегії:

Зозульов О.В., канд. економ. наук, професор, заступник декана ФММ КПІ ім. І. Сікорського з наукової роботи

Відповідальний секретар з питань міжнародного розвитку

Кухарук А.Д., канд. економ. наук, доцент кафедри міжнародної економіки КПІ ім. Ігоря Сікорського