Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Актуальні проблеми економіки та управління?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

-        Статті приймаються українською, англійською та російською (для іноземних студентів) мовами.

-        Статті виконуються відповідно до вимог (див. додаток). Усі зазначені підпункти в статті мають бути присутні та виділені жирним шрифтом.

-        Обсяг статті не менше 5 та не більше 10 сторінок. Статті подаються у електронному вигляді та здаються відповідальному за наукову роботу кафедри.

-        Разом з роздрукованим текстом статті подаються відомості про молодого вченого та наукового керівника.

-        Текст статті набирається у тестовому редакторі Microsoft Word. Шрифт – Times New Roman Cyr, 14 пт. Таблиці виконувати 12 шрифтом. Поля дзеркальні; верхнє і внутрішнє –2,5 см., зовнішнє –1,8 см., нижнє –3,5 см. Інтервал одинарний. Графіки та рисунки виконувати вмонтованими засобами Word, посилання у тексті обов’язкове.

-        Паперовий варіант статті підписується авторами на першій сторінці біля прізвища.

-        Структура: УДК, автори (для наукового керівника: наукова ступінь, вчене звання), назва статті, анотація, ключові слова, вступ (постановка проблеми, її зв’язок з останніми дослідженнями та публікаціями, науковими і практичними завданнями, обґрунтування актуальності дослідження), постановка задачі (сформовані цілі дослідження), методологія (короткий перелік і обґрунтування методологічної бази дослідження, використаних методів, математичного апарату, алгоритмів і програмного забезпечення), основні результати дослідження (наукова новизна, практичне значення), висновки (наукова новизна, теоретичне та практичне значення результатів дослідження, перспективи подальших наукових розробок за даним напрямом, рекомендація щодо використання).

-        Термін подачі статей – до 01 лютого кожного року.

-        Назва файлу з електронною версією статті повинна збігатися з прізвищем першого автора. Бажано мати декілька ідентичних копій файлу статті.

-        Окремо додається файл с даними про автора. Назва файлу: data_(прізвище першого автора). 

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  4. Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 

Положення про авторські права

©  Авторські права авторів статей захищено відповідно до законодавства України 

Розміщуючи матеріали у збірнику наукових праць автори погоджуються з правом редакції збірника розміщувати матеріали збірника в електронному вигляді на офіційному сайті збірника та інших електронних ресурсах відповідно до законодавства України.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.