ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

В. М. Стефківський, К. А. Булигіна

Анотація


У статті визначено актуальність інноваційної діяльності, науково-дослідних робіт та розглянуто різні аспекти фінансування інноваційної діяльності в Україні. Проведено порівняння витрат на науково-дослідні роботи в Україні та країнах-членів Європейського союзу, їх частка у структурі валового внутрішнього продукту. Наведено та проаналізовано розподіл коштів на інноваційну діяльність на підприємствах України. Досліджено та проілюстровано регіональний розподіл витрат за напрямами інноваційної діяльності в Україні. Представлено джерела фінансування інноваційної діяльності та їх зміна протягом шести років. Із наведених даних визначено найбільш важливе джерело інвестування коштів. Розглянуто оцінку індексу конкурентоспроможності України та країн-сусідів. На основі проведеного у статті аналізу сформульовано висновки та запропоновано рекомендації щодо підвищення результативності процесу залучення коштів для фінансування інноваційної діяльності.

Ключові слова


інноваційна діяльність; науково-технічні роботи; витрати; фінансування; інвестиції

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України "Про інноваційну діяльність" [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15.

Закон України "При інвестиційну діяльність" [Електронний ресурс] // Режим доступу до ресурсу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1560-12

Господарський Кодекс України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15?nreg=436-15&find=1&text=%B3%ED%ED%EE%E2%E0%F6&x=11&y=9.

Адаменко М. В. Аналіз сучасного стану фінансового забезпечення інноваційної діяльності в України. // Інноваційна економіка. – 2012. – №7. – с. 262-267.

Кобушко І. М., Гусейнова Е. І. Шляхи покращення фінансування інноваційного розвитку в Україні з використанням міжнародного досвіду // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 2. – с.124-129

Скоробогатова Н.Є. Інноваційно-інвестиційний розвиток регіонів України: проблеми та перспективи // Економічний вісник НТУУ "КПІ". – 2010. – №7. – с. 214-221.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2016/zb/09/zb_nayka_15.zip

Федулова Л. І. Фінансування інновацій у посткризовий період: збалансованість фінансової й інвестиційної політик // Фінанси України. – 2011. – № 8. – с. 81-86.

BDO IBC Overall ranking [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.bdo-ibc.com/index/global-comparison/overall-index/

Global Competitiveness Index [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/competitiveness-rankings/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


«ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT"
JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”