СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ

Н. П. Воробйова

Анотація


У статті досліджено поняття «національна конкурентоспроможність», суть якої полягає в високому рівні добробуту громадян, високому рівні інноваційності країн та може спостерігатись лише у порівнянні. Оцінено місце України в рейтингу глобальної конкурентоспроможності – країна займає відносно низькі позиції в даному рейтингу. Проаналізовано субіндекси індексу глобальної конкурентоспроможності, які охоплюють усі сфери економічного розвитку країн. З метою аналізу сучасної конкурентоспроможності України проаналізовано основні економічні показники країни, які впливають на рейтинг глобальної конкурентоспроможності, такі як рівень ВВП, рівні інфляції та безробіття та інші. Було зроблено висновок, що за основними економічними показниками Україна знаходиться на низькому рівні економічного розвитку, що супроводжується великою кількістю проблем в усіх сферах народного господарства України. Досліджено основні проблемні місця в економіці України та узагальнено висновки щодо необхідності кардинальних та глобальних змін в усіх сферах економіки задля покращення добробуту життя населення країни.

Ключові слова


національна конкурентоспроможність; конкурентоспроможність країни; конкурентоспроможність; світовий ринок; економічні показники; індекс глобальної конкурентоспроможності

Повний текст:

PDF

Посилання


Porter E.M.. The Competitive Advantage of Nations / E.M. Porter // Harward business review, USA, 1990, pp.73-91.

The official site of World Economic Forum. Metodology of research. [Electronic resource] – Access to resources: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/methodology/

Choudhury M. International competitiveness. [Electronic resource] – Access to resources: https://www.tamu.edu/faculty/choudhury/compete.htm

International competitiveness: Empirical findings from SME service firms./ Coviello, N. E., Ghauri, P. N., & Martin, K. A-M. // Journal of International Marketing, 6(2), 1997. – pp. 8-27.

Економіка торговельного підприємства: [навч.посібник] А.А. Мазаракі, Л.О. Лігоненко, М.М. Ушакова / за ред. М.М. Ушакової. К.:Хрещатик, – 1999. – 707 с.

Шевельова С.О. Конкурентоспроможність молочного підкомплексу: [монографія] / С.О.Шевельова – Тернопіль: Збруч, 2001. – 408 с.

Минько Э.В. Качество и конкурентоспособность. – СПб.; М.; Минск: Питер, 2004. – 268 с.

The official site of Oranisation for Economic Co-operation and Development. Glossary of statistical terms. [Electronic resource] - Access to resources: https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=399

Охота, В. І. Конкурентоспроможність України на світовій економічній арені / І.В.Охота // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. – Том 19. – № 1. – С. 84-90.

The official site of World Economic Forum. Annual reports «The Global Competitiveness Report» from 2004-2017 years. [Electronic resource] - Access to resources: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. Статистичні дані. [Електронний ресурс.] – Режим доступу: http://index.minfin.com.ua/index/debt/

Радзієвська С.О. Сучасний стан і шляхи підвищення конкурентоспромоності економіки України / С.О.Радзієвська // Економіка та держава. 2012. – № 2. – С. 35-38.

Стройко Т.В., Мердич О.М. Сучасний рівень конкурентоспроможності України: проблеми та перспективи / В.Т.Стройка, О.М.Мердич // Глобальні та національні проблеми економіки. 2012. – № 8. – ст.798-801.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


«ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT"
JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”