ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД КЛАСТЕРОУТВОРЕННЯ У ПРАКТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІГРАФІЧНОГО КЛАСТЕРА

І. Ю. Воронкова

Анотація


У статті розглянуто можливість практичної реалізації теоретичних основ кластерообразованія. Визначено поняття кластероутворення. Висвітлено модель «національного ромба», запропонованої М. Портером у контексті кластерної теорії. Розкрито базові категорії механізму «потрійної спіралі» Г. Іцковіца. Зазначено, що інтелектуальний капітал є провідним фактором забезпечення належного рівня конкурентоспроможності в умовах ринкових відносин. На прикладі функціонування кластерного об’єднання в США, а саме Кремнієвої долини, доведено доцільність включення до складу кластера навчального закладу як джерела людського капіталу. Надано характеристику наявної інноваційної інфраструктури КПІ ім. Ігоря Сікорського. Запропоновано потенційних виконавців для кожного з етапів інноваційного ланцюга поліграфічного кластера. Розроблено схему інноваційного ланцюга потенційного інноваційно-виробничого поліграфічного кластера. Зазначено інститути підтримки інноваційних процесів.

Ключові слова


кластер; кластероутворення; інноваційний ланцюг; інтелектуальний капітал

Повний текст:

PDF

Посилання


Портер М. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран Пер. с англ./под ред. Щетинина В.Д. / Майкл Портер. – Москва: Международные отношения, 1993. – 896 с.

Ицковиц Г. Тройная спираль. Университеты - предприятия - государство. Инновации в действии / Генри Ицковиц. – Томск: Изд - во Томск. гос. ун-та систем управления и радиоэлектроники, 2010. – 238 с.

Рекорд С. И. Развитие промышленно-инновационных кластеров в Европе: эволюция и современная дискуссия / С.И. Рекорд. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – 109 с.

Войнаренко М. П. Кластери в інституційній економіці: монографія / М. П. Войнаренко. – Хмельницький: ХНУ, ТОВ «Тріада-М», 2011. – 502 с.

Мілевська Т. С. Моделі інноваційного розвитку економіки / Т. С. Мілевська // Бізнес інформ. – 2012. – № 7

Офіційний сайт наукового парку «Київська політехніка» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://spark.kpi.ua/uk/about

Тарасенко В. Территориальные кластеры: Семь инструментов управления / Владислав Тарасенко. – Москва: Альпина Паблишер, 2015.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


«ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT"
JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”