ОГЛЯД НАСЛІДКІВ ЗМІН ТЕХНІЧОГО ТА МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ УКРАЇНА – ЄС У СФЕРІ ТОРГІВЛІ БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ

Б. С. Серебренніков, Є. В. Коротун

Анотація


Співпраця з країнами ЄС вимагає роботи за правилами Європейського Союзу, технічного переоснащення виробництва, відповідність його європейським стандартам. Над цими викликами мають спільно працювати держава, в частині законодавства і регламентації, та бізнес, в сфері імплементації та реального переоснащення виробництва. Таким чином, дослідження процесів та наслідків підписання Угоди дозволить правильно зорієнтувати напрям української зовнішньої торгівлі, визначити отримані конкурентні переваги та пожвавити торгівлю з країнами Європейського Союзу. Розглянуто основні положення Угоди про Асоціацію Україна – ЄС та її вплив на технічне та митне регулювання зовнішньої торгівлі України. Проведено аналіз останніх даних щодо динаміки зростання будівельного сектору країни та вплив цих показників на зовнішньоекономічну діяльність держави. Зроблено припущення про причини такого стану та рекомендації щодо оптимальної зовнішньої торгівлі в сфері будівництва.

Ключові слова


угода про асоціацію; будівельні матеріали; мито; технічний регламент.

Повний текст:

PDF

Посилання


Сороколетова О. Паника и рост: итоги года на рынке недвижимости [Електронний ресурс] / О. Сороколетова. – Режим доступу : http://delo.ua/business/panika-i-rost-itogi-goda-narynke-nedvizhimosti-287011/

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейський Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011

Перелік ставок ввізного мита, що будуть застовуватись до українських товарів, що експортуються в Європейський Союз [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=729882ac-b5ee-40d1-97da-d33381f2c888

Козич О. М. Державне регулювання діяльності будівельної галузі України [Електронний ресурс] / О. М. Козич. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-3/doc/4/04.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


«ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT"
JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”