АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. Ф. Морозов, В. О. Гончар

Анотація


У статті представлено аналітичний огляд профільних публікацій про  необхідність управління людським капіталом, зокрема, на підприємствах будівельної галузі та доведено, що людський капітал є основним ресурсом, який впливає на досягнення конкурентних переваг кожної організації. Визначено необхідність підвищення якості управління персоналом. Виокремлено основні кадрові проблеми на будівельних підприємствах, а саме нераціональне використання кадрового потенціалу, зростання плинності кадрів, недостатня кількість кваліфікованих працівників та низький рівень продуктивності праці.  Визначено вплив галузевих особливостей організації праці на ефективність використання персоналу на будівельних підприємствах. Запропоновано шляхи вирішення кадрових проблем підприємств будівельної галузі, до яких належить запровадження ефективної системи управління людським капіталом, яка буде включати підбір кваліфікованих працівників та раціональне використання кадрів, постійне підвищення кваліфікації працівників (як робітників, так і керуючих) та діючу систему мотивації, яка позитивно впливатиме на продуктивність праці персоналу.

Ключові слова


людський капітал; управління людським капіталом; персонал; проблеми управління людським капіталом на будівельних підприємствах

Повний текст:

PDF

Посилання


Беззубко Л. В. Кадровий потенціал будівництва / Л. В. Беззубко // Будівництво України. – 2010. – № 3. – 42 с.

Булат Р. Є. Теорія і практика формування готовності працівників будівельних організацій до професійної діяльності: пошук, залучення, оцінка, підбір, найм, адаптація, навчання, атестація, звільнення персоналу, документування кадрової роботи / Булат Р. Є., Мосін М. А . – СПб: Стройиздат, 2013. – 212 с.

Гринчук С. А. Теоретико-методологічні принципи та особливості формування культури персоналу організації / С. А. Гринчук // Вісник східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009. – № 10, ч. 2. – 169 с.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс] /Режим доступу до ресурсу: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d5f5b5a2-7689-488d-afab-6420bb349679&title=ProduktivnistPratsiTaProduktivnistKapitaluU2015-Rotsi

Феклістов І. І. Кадрове ресурсне забезпечення інноваційного розвитку будівельних організацій / І. І. Феклістов // Економічне відродження України. – 2011. – Т. 28, № 2. – 107 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


«ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT"
JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”