ІННОВАЦІЇ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

К. О. Копішинська, О. М. Токарев

Анотація


У статті досліджено сутність поняття «економічна криза», її відмінності на макро- та мікроекономічному рівнях, визначено змісті завдання антикризового управління підприємством. Так, антикризове управління підприємством визначено як сукупність заходів щодо виходу з кризового стану, що проявляється у вигляді збитковості та неплатоспроможності, або його недопущення. Проаналізовано основні завдання антикризового управління, серед яких ключовими є скорочення статей витрат і збільшення прибутку для подальшого розвитку підприємства. Розглянуто базові визначення поняття «інновації» в рамках антикризового управління підприємством. Виявлено та охарактеризовано основні види інновацій, що є доцільними для використання за умов реалізації антикризового управління на підприємстві. До них належать продуктові, процесні та реорганізаційні інновації. Запропоновано використання продуктових інновацій, як найбільш доступних для впровадження, оскільки вони не потребують значних капіталовкладень та є найбільш оперативними.

Ключові слова


економічна криза; антикризове управління; інновації; процесні інновації; продуктові інновації; реорганізаційні інновації

Повний текст:

PDF

Посилання


Борисов А.Б. Большой экономический словарь [Електронний ресурс] / А.Б. Борисов – М.: Книжный мир, 2003. – 895 с. – Режим доступу до ресурсу:https://tochka.com/info/glossary?srch=ЭКОНОМИЧЕСКИЙ+КРИЗИС.

Рогова Е. М. Финансовый менеджмент : учебник [Електронний ресурс] / Е. М. Рогова, Е. А. Ткаченко. – М., 2011. – 540 с. – Режим доступу до ресурсу: http://economics.studio/menedjment-finansovyiy/finansovyiy-menedjment-uchebnik-rogova-tka.html.

Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь / Е. Б. Стародубцева, Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский // 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 465 с.

Потреба і необхідність в антикризовому управлінні. Поняття і характеристики антикризового менеджменту [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://um.co.ua/8/8-2/8-223955.html.

ИватановН. П. Антикризисное управление [Електронний ресурс] / Н. П. Иватанов– Режим доступу до ресурсу: http://www.studfiles.ru/preview/596144/.

Дуднєва Ю. Е. Методи антикризового управління фінансами підприємства в сучасних економічних умовах [Електронний ресурс] / Ю. Е.Дуднєва, Д. М. Степанова – Режим доступу до ресурсу: http://www.rusnauka.com/13_EISN_2009/Economics/45472.doc.htm.

Джолдасбаева Г.К. Инновация как основной фактор повышения эффективности производства [Електронний ресурс] / Г.К. Джолдасбаева – Режим доступу до ресурсу: https://iteam.ru/publications/strategy/section_18/article_2933.

Коротков Э.М. Антикризисное управление [Електронний ресурс] / Э.М. Коротков. – 2001. – Режим доступу до ресурсу: http://freebooks.site/menedjment-antikrizisnoe-upravlenie/ponyatie-antikrizisnyih-innovatsiy.html.

Ильенкова С. Д. Инновационный менеджмент[Електронний ресурс] / С. Д. Ильенкова – Режим доступу до ресурсу: http://biglibrary.ru/category38/book67/part3/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


«ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT"
JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”