КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ

Н. Є. Скоробогатова, А. О. Корчак

Анотація


У статті визначено доцільність та ефективність розвитку авіаційної галузі в Україні. Проведено відбір найпотужніших компаній – виробників авіаційної техніки у світі, обрано найбільше підприємство українського авіабудування, проаналізовано основні економічні показники діяльності провідних підприємств світової та української авіації, визначено місце українського авіабудівного підприємства серед світових лідерів. Надано характеристику та проведено оцінку конкурентоспроможності ДП «Антонов» на вітчизняному та світовому ринках. Досліджено основні проблеми, що впливають на конкурентоспроможність українських авіабудівних підприємств та авіаційної галузі України в цілому та стримують її розвиток. Сформовано можливі перспективи розвитку провідних світових виробників авіаційної галузі та українського виробника.

Ключові слова


конкурентоспроможність; авіабудівна компанія; авіаційна галузь; авіаційна техніка

Повний текст:

PDF

Посилання


Кривов Г. А., Матвиенко В. А., Афанасьева Л. Ф. Мировая авиация на рубеже ХХ-XXI столетий. Промышленность, рынки. – К.: КВИЦ, 2003. – С. 296.

Wensween J. G. Air Transportation: a management Perspective [Text] / J. G. Wensween, A. T. Wells. – Ashgate Publishing, 2004. – 568p.

Приходько Ю. Стратегии конкурентного развития ведущих производителей на мировом рынке гражданского авиастроения / Ю. Приходько // Экономические стратегии. – 2010. – №5. – С. 22-27.

Соколов А. С. Современные тенденции слияний и поглощений в аерокосмической отрасли мирового хозяйства : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. экон. наук : спец. 08.00.14 / А. С. Соколов. – Санкт-Петербург, 2003. – 21 с.

Толкачев С. А. Мировой рынок гражданського авиастроения: конец дуополии / С. А. Толкачев, И. Б. Деревянко // Капитал страны. – 02.09.2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.kapital-rus.ru/articles/article/190443

Boeing. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.brandreport.ru/boeing/

Airbus S.A.S. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://samolety.org/airbus/

Сайт ДП «Антонов». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.antonov.com/

The Boeing Company. 2015 Annual Report. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.boeing.com/

Airbus Group. Annual Report 2015. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.airbus.com/

Bombardier. 2015 Activity Report. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bombardier.com/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


«ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT"
JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”