ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • В.В. Дергачова
  • Г.А. Федірко

Ключові слова:

Корпоративна культура, конкурентоспроможність, типи корпоративної культури, підприємство, організаційна культура, трудовий потенціал,

Анотація

В статті розглянуто поняття корпоративної культури, як своєрідної ідеології управління, націленої на підвищення ділової активності підприємства, розглянуто значення корпоративної культури та її прояв в місії і цілях підприємства, визначено рівні корпоративної культури підприємства, детально охарактеризовано типи корпоративної культури підприємств. З позицій впливу феномену корпоративної культури на діяльність організації виділено основні його напрямки.
В статті визначено взаємозв’язок між корпоративною культурою та рівнем конкурентоспроможності підприємства, виявлено ознаки впливу корпоративної культури на успішність підприємства,представлені варіанти розвитку підприємств з різним рівнем корпоративної культури в умовах системної інтеграції бізнесу. В статті узагальнено схему впливу корпоративної культури на діяльність підприємства та його конкурентоспроможність.

Посилання

Захарчин Г.М. Корпоративна культура: навч. посібник / Г. М. Захарчин, та ін.; ред. :

Г. М. Захарчин. Львів: Новий світ-2000, 2011. 344 с.

Лернер Ю. І., Панчішна О. О. Фактори, що характеризують ліквідність банківської

системи України. Вісник НТУ «ХПІ». 2013. № 24 (997). C.72-76. URL:

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/5663/1/vestnik_HPI_2013_24_Krysenko_K

orporatyvna.pdf

Скібіцька Л.І., Марінова С. С. Організація праці менеджера [навч. посіб.]. К.: Центр

учбової літератури, 2010. 360 с.

Тарасова О. В.Корпоративна культура як інструмент ефективного менеджменту

підприємства. Економіка харчової промисловості. 2013. № 3.С. 28-32. URL: www.irbisnbuv.

gov.ua

Фісенко Е. С., Малик І. П. Корпоративна культура як фактор підвищення

конкурентоспроможності підприємства. Збірник наукових праць молодих вчених

«Актуальні проблеми економіки і управління» Факультету менеджменту та маркетингу

НТУУ «КПІ». 2016. №10. URL: ape.fmm.kpi.ua/article/download/66920/pdf_27

Шевченко В. С. Визначення впливу корпоративної культури на діяльність

підприємства. Комунальне господарство міст.: науково-техн. Збірник. № 114. Х. : ХНУГХ,

C. 157-161. URL: www.irbis-nbuv.gov.ua/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Менеджмент