ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ІНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГУ В ТУРИЗМІ НА ПРИКЛАДІ ТУРИСТИЧНОЇ КОМПАНІЇ «TUI» В УКРАЇНІ

Автор(и)

Ключові слова:

туристична фірма, Інтернет-маркетинг, корпоративний сайт, реклама, трафік, унікальний відвідувач, показник відмов.

Анотація

Стаття присвячена актуальному питанню застосування інтернет-маркетингу як інструменту просування на туристичному ринку в умовах зміни комунікаційної моделі. Дане питання в своїх роботах розглядали такі вітчизняні та зарубіжні вчені як: І.Ашманов, Джерри Ледфорд, Ф.Вірін, Мері Тайлер та інші.В даний час глобальна мережа робить досить сильний вплив на наше життя. Більшість людей щодня використовує Інтернет для спілкування в соціальних мережах і форумах, перегляду різних за змістом відеофільмів, а також пошуку інформації і так далі. Останнім часом суттєвих змін зазнали комунікаційні моделі на ринку. Особливо це відчутно в туристичній галузі. В роботі досліджуються такі зміни та їх вплив на систему просування на прикладі туристичної компанії. Було проведено повний аналіз корпоративного сайту та діяльності компанії: цільова аудиторія, портфель продуктів, присутність в соціальних мережах, концепції відпочинку. Було побудовано схему роботи компанії в рамках моделі поведінки споживачів та проаналізовано відповідність ресурсів компанії в інтернеті цій моделі. За допомогою Інтернет ресурсу «Similar Web» було виявлено відвідуваність сторінки, кількість користувачів та час, який вони витрачають на сторінці, залученість аудиторії, джерела трафіку, згадуваність на інших сайтах та інше.
В статті запропоновано ряд змін в діяльності компанії та на офіційному сайті задля покращення роботи та залученню потенційних клієнтів.

Посилання

Кубишина Н.С. Методика розробки стратегічного набору товарів на промисловому

ринку /Н.С.Кубишина //Економічний вісник НТТУ «КПІ». – 2010. - № 7 – С. 171-178.

Писаренко Н.Л., Євдокимова З.Р. Особливості функціонування та моделі бізнесу ринку

електронної комерції в Україні//Економічний вісник НТУУ «КПІ», випуск 14, 2017 –С.391-397 [Електронний ресурс]. // – Режим доступу:

http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/108753

Similar Web – [Електронний ресурс]. // – Режим доступу:

https://pro.similarweb.com/#/website/worldwideoverview/tui.ua/*/999/3m?webSource=Total

Офіційний сайт компанії TUI Ukraine – [Електронний ресурс]. // – Режим доступу:

http://www.tui.ua/

Свободна енциклопедія – Вікіпедія – [Електронний ресурс]. // – Режим доступу:

https://ru.wikipedia.org/wiki/

Travelpayouts – туристическая партнерская сеть – [Електронний ресурс]. – // Режим

доступу: https://blog.travelpayouts.com/rynok-turov-v-ukraine/

Туристичні потоки. [Електронний ресурс] // – Режим доступу:

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/tyr/tyr_u/potoki2006_u.htm.

Комунікаційний процес і маркетингові рішення. [Електронний ресурс] // - Режим

доступу: http://buklib.net/books/32842/

Туризм в Україні: куди їдуть найбільше і які напрями потрібно розвивати.

[Електронний ресурс] // – Режим доступу: http://expres.ua/news/2017/10/05/265404-

turyzm-ukrayini-kudy-yidut-naybilshe-napryamypotribno-rozvyvaty.

Hoffman, D. L., & Novak, T. P. (1996, February 19). A new marketing paradigm for

electronic commerce. [Електронний ресурс] // - Режим доступу:

http://www.stephen.pollock.name/writings/res/webads.html

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Маркетинг