ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ

Автор(и)

  • Д. Ю. Костенко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • О. В. Цеслів Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0002-8190-2502

Ключові слова:

економіко-математичне моделювання, задачі оптимізації, управління запасами, оптимальний розподіл інвестицій, ціновий ризик підприємства

Анотація

У статті розглядається розробка стратегії інвестування у сільськогосподарське підприємство. Метою роботи є оптимізація площі посіву сільськогосподарських культур за умов цінового ризику. В умовах ринкової економіки головна мета сільськогосподарського підприємств полягає у постійному підвищенні ефективності виробництва, максимізації валового прибутку та зниженні витрат на виробництво її одиниці. Проблема визначення оптимального плану розподілу земель сільськогосподарського господарства є актуальною як на мікрорівні, так і на макрорівні, оскільки значна частина продукції аграрно-промислового комплексу України експортується. Земля є основним засобом виробництва і головною продуктивною силою, у сільському виробництві. Завдяки здатності забезпечувати рослини всіма необхідними поживними речовинами, тобто родючістю. Земля вимагає особливого підходу до організації її використання. Маючи обмежені розміри, вона є предметом конкуренції різних рослинних культур сільського господарства, що мають, як різну собівартість так і відмінні ціни на ринку. Метою роботи є оптимізація площі посіву сільськогосподарських культур за умов цінового ризику. В роботі використовуються  методи: множників Лагранжа та Марковіця.  Новизною роботи є застосування імовірнісних моделей управління запасами, в яких попит є випадковою величиною з відомим розподілом ймовірностей. Визначена оптимальна стратегія замовлення продукції, при випадковому попиті. Проаналізовано як зміняться отримані результати при рівномірному розподілі. Методика може використовуватися суб’єктами господарювання на мікроекономічному та макроекономічному рівнях. Вона захищає власника від необміркованих втрат очікуваного максимального доходу за умов ризику. Головним результатом статті є розробка  інвестиційної стратегії керування розподілом інвестицій у сільськогосподарське підприємство., з метою отримання максимального доходу.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-06

Номер

Розділ

Математичне моделювання економічних систем