ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • О.В. Сердюк Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • О.В. Стець Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0001-5514-3533

Ключові слова:

економіко-математичне моделювання, транспорт, інновації, електродвигун, заміна обладнання

Анотація

Стан інноваційної діяльності в будь-якій державі є найважливішим показником розвитку суспільства і його економіки. Рівень розвитку транспортної системи держави – є однією з характерних ознак технологічного прогресу країни. Організація перевезень пасажирів міським транспортом має велике значення в розвитку і функціонуванні будь-якого міста. Автотранспорт є важливою складовою господарства країни, ця галузь забезпечує виробництво продукції сільського господарства та промисловості , безпосередній розвиток туризму, сферу будівництва, задовольняє потреби населення в перевезеннях, а також сприяє зміцненню оборони України, що на даний момент є важливою складовою внутрішньої політики. Інноваційні технології дозволяють покращити якість виконаної роботи та оптимізувати процес виробництва. Однією з таких інноваційних технологій у автотранспортній сфері є автомобілі з електричним двигуном. Електромобіль — автомобіль, що приводиться в рух одним або декількома електродвигунами з живленням від акумуляторів або паливних елементів тощо, а не двигуном внутрішнього згоряння.

Метою даної роботі є моделювання ситуації переобладнання  транспортних засобів підприємства, яке займається регулярними пасажирськими перевезеннями. В даний момент весь рухомий склад в автопарку працює за допомогою двигунів внутрішнього згорання. Предметом вивчення виступає модель заміни обладнання.

Моделювання інноваційної діяльності АТП – це динамічний процес формування цілісного образу, якому характерна висока невизначеність. Це в свою чергу значно збільшує імовірність припущення помилки при виборі варіантів. Процес формування цілісного образу відображає характеристики модельованої інноваційної ідеї, що в майбутньому повинна стати реальністю. інноваційного розвитку підприємства.

Структурна і організаційна специфіка інноваційного процесу при його здійсненні в значній мірі характеризується невизначеністю всіх рівнів. Невизначеності в інноваційному процесі призводять до обмеження використання традиційних оптимізаційних методів. З огляду на цей аспект, можна зробити висновок про те, що проблема управління інноваційним процесом в умовах економічної невизначеності може вирішуватися за допомогою використання економіко-математичних моделей і методів, теоретичною основою яких є теорія ігор.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-06

Номер

Розділ

Математичне моделювання економічних систем