СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЦІННІСНОГО ПІДХОДУ

Автор(и)

  • А.В. Юденко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • Г.А. Мохонько Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0003-2126-6871

Ключові слова:

система управління проектами, цінність проекту, проектно-орієнтоване підприємство, трирівнева модель зрілості управління проектами

Анотація

У статті змодельовано бізнес-процес  створення системи управління  проектами на основі ціннісного підходу.  Доведено, що практичне впровадження результатів дозволяє не тільки знизити  непродуктивні витрати, а й підвищити  якість процесів управління проектами, що дозволяє мати повну  інформацію про поточний процес бізнесу і вживати своєчасних і стратегічно вірні  рішення. Розглянуто ціннісний підхід при створенні системи управління проектами. Визначені особливості розвитку та чинники створення системи управління проектами. Наведена організація  розподілу загального управління цінністю проекту на модулі, які відповідають за формування факторів його цінності. Розглянуто компоненти, інструменти та передумови створення цінності проекту, які можна узагальнити у систему ціннісно-процесного управління проектами на підприємстві. Запропоновано базувати  технологію на поетапному впровадженні системи управління проектами в компанії, щоб забезпечити побудову необхідної для компанії системи без інвестування значних коштів і з мінімальним рівнем ризику. Проаналізовано  принципи на яких базується підхід до управління цінністю.

Продемонстрована  трирівнева модель зрілості управління проектами та обґрунтована доцільність її впровадження з позиції успішності проектного управління. Запропонований загальний алгоритм взаємодії учасників процесів управління цінністю на різних етапах реалізації проекту.  Обґрунтовано доцільність впровадження моделі зрілості з позицій успішності проектного управління. Починаючи з відсутності процесу як предмета управління проектним менеджером, переходячи до стану нестандартизованого управління процесом відповідно до індивідуально визначених процедур і досвіду проектної команди на першому рівні зрілості, продовжуючи якісними змінами у бік корпоративної стандартизації та регламентування процедур на другому рівні і завершуючи рівнем постійного розвитку і вдосконалення одиничного процесу на базі сформованого досвіду реалізації проекту.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-08

Номер

Розділ

Менеджмент