ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ НА СВІТОВУ ПРОДОВОЛЬЧУ БЕЗПЕКУ

Автор(и)

  • А.А. Баккалінська Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0002-5522-2984

Ключові слова:

агропромисловий комплекс, продовольча безпека, індекс GFSI, експорт продукції АПК

Анотація

Стаття присвячена оцінюванню впливу агропромислового комплексу України на світову продовольчу безпеку. Зазначено, що в умовах високих темпів зростання кількості населення у світі, потужності та економічний потенціал підприємств аграрної сфери  України можуть внести вагомий вклад у забезпечення глобальної продовольчої безпеки.  Розкрито принципи розвитку продовольчих та виробничих систем продовольчої безпеки на основі концепції сталого розвитку. Ефективне функціонування агроринку можливе за умови наявності розвиненої логістичної інфраструктури, що прискорює постачання продукції належної якості.

Розглянуто тенденції розвитку основних галузей сільського господарства України та визначено  їх основні позиції в експорті та імпорті продукції АПК. Виявлено тенденцію збільшення експорту продукції АПК України за рахунок збільшення обсягів виробництва. Приведено порівняльний аналіз окремих країн стосовно експорту агропродовольчих товарів за основними позиціями за період 2005-2017 рр. Визначено рівень впливу України на продовольчу безпеку світу у розрізі  зернових та бобових культур. Акцентовано увагу на значному перевищенні виробництві зернових культур в Україні над споживанням, що свідчить про вагомий експортний потенціал України за даною позицією. На відміну від продукції рослинництва, продукція тваринництва  не має таких вагомих позицій у світовому експорті. Разом з тим мають місце ряд позитивних тенденцій щодо нарощування експорту продукції тваринництва.  

Визначення впливу АПК України на світову продовольчу безпеку базується на показниках ВВП країни, експорту продукції АПК, посівних площ країни та кількості населення. Простежено динаміку показника та рейтингу України за індексом GFSI, що тяжіє до зниження через  зміну світових цін на аграрну продукцію. Визначено тенденції зміни рівня продовольчої безпеки України. Зростання ролі України на міжнародному ринку агропромислової продукції залежить від внутрішньої підтримки розвитку підприємств АПК та удосконалення аграрної логістики, наявності доступного кредитування кредитів та бюджетних асигнувань. Україна має вагомий потенціал подальшого розвитку АПК та виступає у якості крупного оператора на глобальному ринку аграрної продукції.

Біографія автора

А.А. Баккалінська, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кафедра міжнародної економіки

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-08

Номер

Розділ

Міжнародна економіка