АНАЛІЗ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС

Автор(и)

Ключові слова:

податкова політика, податкове навантаження, податки, оподаткування, податкові реформи, економічний розвиток, зовнішньоекономічна діяльність,

Анотація

Особливості формування і функціонування ефективної податкової політики набувають в умовах інтеграційних процесів. Ці питання активно обговорюються на самих різних рівнях, причому це викликано необхідністю визначення критеріїв економічної і соціальної значущості податкової політики і розробки на їх основі конкретних ефективних заходів і механізмів оподаткування, здатних надавати прямий вплив на економічну ситуацію в країні. Світовий досвід господарювання розвинутих країн ЄС свідчить, що податкова політика залишається найбільш складним об’єктом державного управління.     У статті проаналізовано рівень податкового навантаження в Україні та країнах ЄС. Розглянуто роль податкової системи в Україні та основні проблеми податкової системи в Програмі економічних реформ. Визначено рівень податкового навантаження в Україні 2013-2017 років відношенням фактичних податкових надходжень у зведений бюджет держави до обсягу валового внутрішнього продукту. Проаналізовано рівень податкового навантаження в країнах-членах ЄС. Проведено аналіз рейтингу Doing business – 2017, зокрема позиції України в рейтингу, а саме таких показників: легкість ведення бізнесу, отримання кредитів, захист інвесторів, міжнародна торгівля. За результатами аналізу рівня податкового навантаження в Україні та країнах Європейського Союзу розроблено рекомендації з оптимізації рівня податкового навантаження в Україні. Дослідження проведено з використанням наступних методів: порівняльного та графічного аналізу при визначенні стану податкових надходжень країн ЄС та України; наукового узагальнення та систематизації, методу порівняння при визначенні та групуванні інструментів стимулювання податкової політики України до євроінтеграції.

Посилання

Офіційний сайт компанії Boston Consulting Group. Режим доступу: https://www.bcg.com/

Index of Economic Freedom: report. Режим доступу: https://www.heritage.org/

Paying Taxes: The global picture. Режим доступу: https://www.pwc.com/payingtaxes

World Bank Group. Doing Business. Economy Rankings. Режим доступу: http://www.doingbusiness.org/rankings

Дубовик О., Ковальчук Т. Конвергенція механізмів оподаткування доданої вартості України та Євросоюзу. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2016. № 8 (240). 192 с.

Овсійчук С. Фрасинюк С. Позитиви та недоліки вступу України до Євросоюзу. Актуальні проблеми політології: Матеріали наукової конференції. Вінниця, 2017. 327 с.

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. Режим доступу:https://www.minfin.gov.ua/

Гайдуцький П. Податкова реформа – виклик для України. Режим доступу: https://dt.ua/macrolevel/podatkova-reforma-viklik-dlya-ukrayini-_.html

Соколовська А.М., Кощук Т.В. Податкова політика в Україні в контексті тенденції реформування оподаткування у країнах ЄС. Фінанси України. 2012. Вип. 1. Режим доступу: file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Fu_2012_1_9%20.pdf.

Доходи : Бюджет України. Ціна держави Режим доступу: http://cost.ua/budget/revenue/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Міжнародна економіка