ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО ВПЛИВУ НА ОБСЯГ ВІДХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

Ключові слова:

екологічний податок, промисловість, відходи, кореляційно-регресійний аналіз, ЄС,

Анотація

У статті розглянуто тенденції зміни екологічного податку в Україні та вплив зміни розміру зазначеного податку на економічну активність підприємств промисловості. Досліджено взаємозв’язок між розміром податку та економічною активністю підприємств. Для чого було використано кореляційно-регресійний аналіз показників обсягу реалізованої продукції, обсягу надходжень до бюджету через екологічний податок та обсягу відходів. Зазначений аналіз довів думку, що зростання екологічного податку не вплинуло негативно на економічний добробут підприємств і дозволило їм надалі розвиватись, але в той же час так політика держави змушує підприємства шукати шляхи покращення технологічного процесу, які було б доцільними з точки зору не тільки економічної вигоди, а й впливу на довкілля.

Для досягнення такого становища було наведено шляхи покращення технологічного процесу, які є більш ресурсоефективними для підприємств та призводять до зменшення обсягу відходів. В першу чергу, ефективним методом підвищення ефективності технологічного процесу є переробка та повторне використання сировини (регенерація тепла, рециркуляція води, використання конденсату, повторне використання відходів виробництва). Також до таких методів можна віднести технологічні зміни та модифікацію виробництва, тобто часткові зміни у вироблених продуктах для вдосконалення характеристик товару та підвищення його екологічної та економічної привабливості. Використовуючи зазначені шляхи покращення виробництва, підприємство може досягти таких результатів, як: підвищення ефективності виробництва, зменшення витрат на енергоресурси та використання сировини, зниження впливу виробництва на довкілля, наближення до міжнародних стандартів якості виробничих процесів та продукції і свою чергу до підвищення конкурентоспроможності на світовому ринку. Саме такими мають бути результати втручання держави в підприємницьку сферу завдяки збільшенню екологічного податку. Також проведено порівняльну характеристику з досвідом зарубіжних країн в сфері екологічного оподаткування. На базі проведеного аналізу наведено пропозиції для покращення сучасного стану економічної та екологічної ситуації на промислових підприємствах України.

Посилання

Найденко О. Є. Проблеми екологічного оподаткування та шляхи їх вирішення. Економіка і суспільство. 2017. с. 627-633. Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/105.pdf.

Нікітішин А. О., Яковенко К. А. Вплив податків на виконання дохідної частини державного бюджету в умовах фінансової децентралізації на прикладі вінницької області. Молодий вчений. №5(57). 2018. С 739-742. Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/5/171.pdf.

Сучек С. Екологічне оподаткування: європейський досвід та перспективи його застосування в українських реаліях. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2018. С. 85-93. Режим доступу: http://echas.eenu.edu.ua/index.php/echas/article/view/371.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. Режим доступу: https://www.minfin.gov.ua/.

Підходи та практики ресурсоефективного виробництва : посібник для успішного бізнесу. ЮНІДО, Центр ресурсоефективного та чистого виробництва. Київ, 2015. 40 с. Режим доступу: http://www.recpc.kpi.ua/images/materials/Primer%20ukr.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Міжнародна економіка