ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ З ОГЛЯДУ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

Ключові слова:

демографічні процеси, вища освіта, експорт освітніх послуг, показники народжуваності та смертності,

Анотація

У статті ідентифіковано вплив демографічних процесів на освітній процес у нашій країні. Використовуючи принцип Парето, авторами  визначено країни лідери з експорту освітніх послуг, які впливають на розвиток  освітніх процесів на міжнародному рівні. Наступним кроком в дослідженні було використання бази, для якої є відомості про показники загальної кількості населення обраних країн та чисельності населення віком від 15 до 24 років. Встановлено, що не лише в найменш розвинутих країнах існує демографічна «яма». Також ця проблема спостерігається й у розвинутих країнах світу. Авторами детально вивчено прогноз Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України на рахунок незмінних показників народжуваності, тривалості життя та міграції за даними 2011 року. У зв’язку з цим було встановлено, що в Україні порівняно з країнами Європи, також спостерігається таке соціально-економічне явище як старіння нації. Оцінено взаємозв'язок демографічного фактору на освітні послуги за допомогою показника індексу людського розвитку в досліджуваних країнах. Запропоновано використати методичний підхід до оцінювання можливих обсягів державного замовлення для закладу вищої освіти на базі показників народжуваності та смертності, що надало змогу визначити обсяги потенційних студентів у закладах вищої освіти України. Крім того, авторами досліджено досвід країн щодо збалансування наявної демографічної ями через умови демографічного спаду. Запропоновано, за рахунок використання досвіду окремих країн за моделями надання експортних освітніх послуг виокремити елементи, інструменти та методи як основу для створення власної моделі розвитку та активізації запропонованої проблеми. Актуальність зазначеного питання полягає в посиленні експорту освітніх послуг, які пов’язані з демографічним спадом у досліджених країнах і регіонах. Авторами зазначено, що доцільним є використання розроблених і сформованих рекомендацій щодо системи залучення іноземних студентів в Україну з країн Азії, а саме з Китаю, Індії, Південної Кореї та Малайзії. Отримані результати можуть бути використанні при створенні багатьох стратегій, а також при формуванні системи залучення іноземних студентів у заклади вищої освіти України.

Посилання

Сафонова В. Прогнозні аспекти розвитку вищої освіти в умовах демографічної кризи в Україні. URL: file:///C:/Users/админ/Downloads/Nvamu_ekon_2010_8_15%20(1).pdf

Шаповал А., Мартиненко Ю. Комплексні чинники впливу на демографічні перспективи народонаселення України в період демографічно-економічної кризи. – Віче – 2010. – № 6. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/9926/1/53.pdf

Оболенська Т. Є. Маркетинг освітніх послуг:автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: 08.06.02. – Харків: Держ. екон. ун-т, 2002. – 33 с.

Звіт Державної служби статистики України. Про основні показники діяльності ВНЗ 2017/18 навчального року. – Київ, 2017. – 185 с.

Офіційний сайт ЮНЕСКО. Статистика про чисельність населення у віці 15-24 років за 1970-2017 роки. URL: http://data.uis.unesco.org/index.aspx

Малиновська О. В. Міграція в Україні: факти і цифри. – Київ: МОМ, 2016. – 29 с. URL: http://iom.org.ua/sites/default/files/ff_ukr_21_10_press.pdf

Human Development Report 2018. URL: http://hdr.undp.org/en/2018-update

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Міжнародна економіка