РЕАЛІЗАЦІЯ ФОРСАЙТУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ ПРІОРИТЕТНИХ КЛАСТЕРІВ

Автор(и)

Ключові слова:

форсайт, кластер економіки, аграрний сектор, інформаційно-комунікаційні технології, транзитна інфраструктура, експорт,

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей реалізації положень форсайту економіки України на прикладі діяльності пріоритетних кластерів. Доведено актуальність та важливість використання форсайтингу у прогнозуванні майбутнього економічного розвитку країни, а також доцільність аналізу основних положень форсайту головних драйверів економіки України та досягнення ними  результатів. Визначено цілі дослідження: 1) оцінити результати форсайту економіки України та визначити невідповідності у його реалізації; 2) проаналізувати особливості функціонування пріоритетних кластерів економіки України.

Охарактеризовано основні результати форсайту та питому вагу експорту головних кластерів економіки України в загальному експорті за період 2008-2017 рр. Визначено пріоритетні кластери та невідповідності сучасних тенденцій розвитку економіки України положенням форсайту. Проаналізовано особливості функціонування аграрного сектору, зовнішню торгівлю сільськогосподарськоюпродукцією, а також місце серед країн світу за експортом окремих товарних позицій. Здійснено аналіз функціонування сектору інформаційно-комунікаційних технологій на основі оцінювання зовнішньої торгівлі основними видами ІТ-продукції, позицій України за Індексом мережевої готовності та Індексу розвитку ІКТ. Визначено основні переваги розвитку транзитної інфраструктури в Україні, проаналізовано динаміку обсягів міжнародних перевезень та зовнішню торгівлю транспортними послугами. Оцінено рівень розвитку транспортної системи на основі Індексу глобальної конкурентоспроможності, а саме його складової «Транзитна інфраструктура».

Зроблено висновок, що положення форсайту економіки України реалізовані не повною мірою, що пов’язано із зростанням частки транзитної інфраструктури в забезпеченні економічного розвитку країни та зменшенням оборонно-промислового комплексу. Науковим результатом дослідження є методичний підхід до аналізування результатів форсайту у динаміці на основі виділення основних компонент для пріоритетних кластерів економіки.

Посилання

Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти / наук. керівник проекту М. З. Згуровський. Київ : НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», 2015. 136 с.

Гапоненко Н. В. За линию горизонта: использование форсайта для исследования будущего и разработки адаптивних стратегий. Экономические стратегии. 2010. № 1/2. С. 64–71.

Martin B. Foresightin Science and Technology. Technology Analysis and Strategic Management. 1995. Vol. 7, No 2. P. 139–168.

Соколов А. В. Форсайт и технологические дорожные карты для наноиндустрии. Российские нанотехнологии. 2009. № 3/4. С. 4–9.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Статистичні дані Світового банку (The World Bank Open Data). URL: https://data.worldbank.org/.

Networked Readiness Index. URL: http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2016/economies/#economy=UKR.

ICT Development Index 2017. URL: https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/ index.html.

The Global Competitiveness Reports (The World Economic Forum). URL: https://www.weforum.org/reports.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Міжнародна економіка