ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ДИНАМІКИ ДОБОВОГО СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ЕКОНОМІЧНУ ДОЦІЛЬНІСТЬ ПЕРЕТВОРЕНЬ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ

Автор(и)

Ключові слова:

ринок, електрична енергія, ГАЕС, АЕС, енергетична безпека,

Анотація

Стаття присвячена оцінюванню впливу динаміки добового графіка споживання електричної енергії та розвитку сучасних технологій генерації на відновлюваних джерелах енергії (у тому числі, розвитку технологій акумулювання енергії) на економічну доцільність перетворень в електроенергетиці України. Проаналізовано зміну законодавства, у зв’язку зі зміною вектору розвитку національної економіки у напряму європейської інтеграції та її вплив на подальший розвиток вітчизняної електроенергетики. Прослідковано зміну графіка електричного навантаження та його покриття за період 2010-2016 рр. Розглянуто тенденції розвитку генеруючих потужностей в Об’єднаній енергетичній системі України, на основі чого встановлено тяжіння до прискореного розвитку генеруючих потужностей на відновлюваних джерелах енергії, насамперед сонячної та вітрової енергетики. Встановлено, що в умовах зміни споживчої поведінки на ринку електричної енергії зменшується амплітуда коливань споживання на добовому графіку навантаження в Об’єднаній енергетичній системі України. Доведено, що це призводить до зростання середньої ціни у періоди низького попиту на електричну енергію протягом доби. Встановлено, що включення гідроакумулюючих електричних станцій України в роботу за теперішніх умов з метою участі у покритті добового графіка навантажень втрачає свою економічну доцільність. Тому автором запропоновано, на основі аналізу перспективних планів і стратегій розвитку галузі, у короткостроковій перспективі збільшити ціну відпуску на електричну енергію, що виробляється на вітчизняних гідроакумулюючих електричних станціях, у середньостроковій — провести поглинання всіх гідроакумулюючих електричних станцій Державним підприємством «НАЕК «Енергоатом», а у довгостроковій — здійснити техніко-економічне обґрунтування заміщення вітчизняних гідроакумулюючими електричними станціями на сонячні та вітрові електричні станції з акумуляторними батареями, що надасть змогу суттєвого знизити ціни на електричну енергію не тільки для окремих годин доби, а й для всього періоду її споживання.

Посилання

Васьковський Ю. М. Математичне моделювання електромеханічних перетворювачів енергії : Навч. посіб. Київ : КПІ, 2003. 164 c.

Войтко С.В., Трофименко О.О. Функціонування, стратегічний розвиток і регулювання відновлюваної енергетики : монографія. Київ : КПІ, 2014. 178 с.

Войтко С. В. Фактори ефективного використання енергетичних та матеріально-технічних ресурсів на машинобудівному підприємстві. Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Технічний прогрес та ефективність виробництва. № 65. Харків : ХПІ, 2014. С. 130-137.

Васьковський, Ю. М., Гайденко, Ю. А., Цивінський, С. С. Основи комп'ютерних технологій аналізу та синтезу електричних машин. Ч. 2: Використання комп'ютерних систем математичних розрахунків MatLab та FEMM для аналізу електричних машин. Київ : КПІ, 2011.

Кудря С. О. Стан та перспективи розвитку відновлюваної енергетики в Україні (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 7 жовтня 2015 р.). Вісник Національної академії наук України № 12. Київ: 2015. С. 19-26.

Денисюк С. П., Василенко В. І. Енергетичні, економічні та екологічні показники енергоефективності. Енергетика: економіка, технології, екологія № 1. Київ : КПІ, 2016. С. 33-44.

Серебренников Б. С., Петрова Е. Г. Маркетинговая сегментация розничного рынка электроэнергии. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит № 10 (116). Київ : 2013.

Шинкаренко В.Ф., Гайдаенко Ю.В. Структурно-системный анализ гибридных электромеханических объектов внутриродового уровня. Електротехніка і електромеханіка № 5. Київ : КПІ, 2010. С. 30-33.

Шульженко С.В. Особливості розрахунку вартісних показників у задачах прогнозування розвитку електроенергетичних систем за ринкових умов їх функціонування. Пробл. заг. енергетики. № 18. Київ : 2008. С. 16-20.

Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність” : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. № 605-р.

Енергоспоживання на основі відновлюваних джерел за 2007 - 2017 роки. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/sg/ekolog/ukr/esp_vg_u.htm (дата звернення: 26.02.2019).

Денисевич К. Б., Ландау Ю. А., Нейман В. А. Энергетика: история, настоящее и будущее. Развитие атомной энергетики и объединенных энергосистем. Київ: «Энергетика: история, настоящее и будущее», 2011.

Диспетчерська інформація. ДП «НЕК «Укренерго». URL: https://ua.energy/diyalnist/dyspetcherska-informatsiya (дата звернення: 26.02.2019).

Електрична енергія. Національна комісія що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). URL: http://www.nerc.gov.ua/?id=13844 (дата звернення: 26.02.2019).

Стратегічний план розвитку Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» на 2018-2022 роки. Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». URL: http://www.energoatom.kiev.ua/files/file/strateg_chniy_plan_2018_2022_04042018.pdf (дата звернення: 26.02.2019).

Про ринок електричної енергії : Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 27-28. Ст. 312.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Міжнародна економіка