АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • К.М. Кірічок Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • А. Д. Кухарук Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0002-2792-4137

Ключові слова:

сільське господарство, агропромисловий комплекс України, експорт АПК, європейський ринок, національна економіка, конкурентоспроможна продукція.

Анотація

Статтю присвячено дослідженню основних показників  зовнішньоекономічної діяльності агропромислового комплексу України. Основну увагу приділено показникам частки та обсягу експорту. В межах дослідження було поставлено та вирішено наступні завдання: проаналізовано основні економічні процеси, що характеризують функціонування агропромислового комплексу (АПК) України; виявлено проблеми, які нівелюють конкурентоспроможність АПК України. Методологічну базу дослідження складають наукові праці вчених, аналітичні та урядові портали. Для вирішення поставлених завдань у роботі застосовано загальнонаукові методи пізнання – аналізу і синтезу; наукової абстракції; індукції та дедукції (для виявлення проблем функціонування АПК України); статистико-економічний (для аналізу та прогнозування частки й обсягу експорту АПК); системний та комплексний підходи (під час розробки рекомендацій щодо розвитку інновацій у сфері агропромисловості). Представлено результати прогнозування обсягів та структури експорту України до 2021 року. В рамках проведеного аналізу узагальнено стратегічні пріоритети щодо удосконалення функціонування АПК. Наголошено, що сільськогосподарська галузь має ряд конкурентних переваг на міжнародному ринку для конкурентної боротьби, але задля досягнення та утримання провідних позицій необхідним є притік інвестицій, інтенсифікація використання IT технологій для АПК та розвиток професійних організацій. Встановлено можливі шляхи вирішення існуючих проблем та висунуто пропозиції стосовно забезпечення ефективного розвитку ЗЕД аграрного комплексу України, на основі визначених стратегічних цілей та напрямів розвитку. Перспективним напрямом подальших досліджень є визначення ефективного інструментарію підвищення конкурентоспроможності АПК України на основі інтенсифікації зовнішньоекономічної діяльності.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-22

Номер

Розділ

Міжнародна економіка