АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ БАНКІВ УКРАЇНИ У ПЕРІОД БАНКІВСЬКОЇ КРИЗИ 2014-2017 РОКІВ

Автор(и)

  • І.Д. Фартушний Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0003-1595-9495
  • А.П. Міщенко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

Ключові слова:

банк, банківський сектор, бізнес-модель, фінансова стійкість, кластери бізнес-моделей, банківська криза, фінансові показники, структура бізнес-моделі, банк у стані стагнації, фінансова ефективність, ризикові активи, рентабельність банку, портфель активів банку, достатність капіталу банку, адекватні

Анотація

У статті розглянуто проблему розвитку банківського сектору України в умовах системної фінансової кризи, а саме, наскільки банківський сектор виявився пристосований до ситуацій нестабільності та шоків, та як це відобразилося на структурі банківського сектору України. Проаналізовано структуру бізнес-моделей українських банків до початку кризи 2014-2017 років та її зміну у період кризи, яка частина банків зазнала непоправних втрат та визнала себе банкрутами. Розглянуто основні кластери бізнес-моделей українських банків за показниками фінансової стійкості та фінансової ефективності, а саме п’ять основних кластерів бізнес-моделей: універсальну модель, характерну для найбільших банків України, роздрібну модель (капітал залучається у населення, споживачів, портфель активів – це кредитування населення), корпоративну модель (капітал залучається у підприємств та бізнесу, кредитування також бізнесу), роздрібну модель з корпоративним кредитуванням (де капітал залучається у населення, а кредитується бізнес), та кластер банків у стані стагнації (неактивних або слабо активних банків, у яких структура активів така, що існує велика кількість ризикових кредитів, непрацюючих кредитів або об’єм активів взагалі прямує до нуля). Визначено причини фінансової нестійкості деяких бізнес-моделей українських банків. Проаналізовано фінансові показники, що стосуються прибутковості, активності, операційної рентабельності, достатності капіталу, наявності достатньої кількості активів у портфелі, наявності необхідних резервів банків тощо. Визначено показники, що найбільше вказують на ненормальне ринкове, фінансове та операційне становище банків, що входять до кластеру стагнації. Проаналізовано природу вказаних показників та зроблено припущення щодо причин їхнього викривлення та аномальних значень. Сформовано стратегію виходу з такого становища та переміщення таких банків до більш фінансово та ринково активних кластерів бізнес-моделей.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-15

Номер

Розділ

Математичне моделювання економічних систем