ПЕРЕДУМОВИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

Ключові слова:

атомна енергетика, АЕС, залучення інвестицій, умови функціонування, інноваційний розвиток,

Анотація

У статті досліджено ключові особливості функціонування атомної енергетики України та інших країн. Було визначено, що для атомної енергетики як України та інших країн світу, актуальними залишаються питання завершення експлуатаційних термінів АЕС, будівництва нових заміщуючих потужностей, виробництва та утилізації ядерного палива. Проаналізовано статистичні дані щодо глобальних інвестицій в ядерну енергетику в порівнянні з альтернативними джерелами виробництва електроенергії, які демонструють істотне переважання останніх за обсягами залучених інвестицій впродовж останніх десяти років. Виявлено обсяг загальної потреби в інвестиційних ресурсах атомної енергетики України для реалізації стратегічних цілей розвитку ПЕК України. Визначено ключові міжнародні організації, які є партнерами України в реалізації інвестиційних проектів в атомній енергетиці та їх вимоги до таких проектів. Проаналізовано запроваджені на державному рівні заходи щодо стимулювання залучення іноземних інвестицій у сферу ядерної енергетики України. Визначено ключові інноваційні проекти в галузі атомної енергетики України та обсяги необхідних інвестиційних ресурсів для їх реалізації. До таких проектів відносяться: спорудження централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, «Енергетичний міст - «Україна - ЄС», будівництво комплексів з переробки твердих радіоактивних відходів та будівництво енергоблоків №3 та №4 на ХАЕС. Проведений аналіз надав можливість визначити основні чинники, що істотно впливають на процес залучення інвестицій в інноваційний розвиток атомної енергетики України, зокрема:економічна та політична дестабілізація в країні; достатньо високий рівень енергетичної залежності від РФ; закінчення експлуатаційних термінів АЕС; незначний рівень довіри до держави з боку іноземних інвесторів; підвищення ролі альтернативних джерел енергії; постійне збільшення термінів реалізації інноваційних проектів у галузі та істотне зростання їх кошторисної вартості, а відповідно і потреби в інвестиціях. Розроблення комплексу заходів щодо нівелювання впливу зазначених чинників сприятиме збільшенню обсягів залучення інвестицій в інноваційний розвиток атомної енергетики.

Посилання

Mycle Schneider, Antony Froggatt. The world nuclear industry status report 2018.

MacArthurFoundation. 2018. URL:

https://www.worldnuclearreport.org/IMG/pdf/20180902wnisr2018-hr.pdf (Last accessed:

03.2019)

Goldsmith C. Nuclear power continues its decline as renewable alternatives steam ahead.

Worldfinance: веб-сайт. URL: https://www.worldfinance.com/markets/nuclear-power-continues-itsdecline-as-renewable-alternatives-steam-ahead?fbclid=IwAR0eXWiyJN_OCZgKju74TBiIy7vGNdo8GqPWrwBCPC5SnecaMG8qF9ToKg

Приватна українська компанія з американськими інвестиціями отримала дозвіл на

розвідку уранових родовищ. 2018. ТСН: веб-сайт. URL: https://tsn.ua/groshi/privatna-ukrayinskakompaniya-z-amerikanskimi-investiciyami-otrimala-dozvil-na-rozvidku-uranovih-rodovisch1251171.html (дата звернення: 15.03.2019)

Розвиток інвестиційно-інноваційної діяльності у світовій енергетичній сфері: звіт/

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. «НЕК «Укренерго». 2016. URL:

https://ua.energy/wp-content/uploads/2017/05/2.Investytsijno-innovatsijna-diyalnist-v-energetytsi.pdf

(дата звернення: 15.03.2019)

Інвестуємо в енергетичне майбутнє: нефінансовий звіт 2017 року. 2018. ДП «НАЕК

«Енергоатом»: веб-сайт. URL: http://nfr.energoatom.kiev.ua/ua/investments.php (дата

звернення:15.03.2019)

Денисенко А. Проект добудови енергоблоків №3, №4 Хмельницької атомної

електростанції : плани, перспективи, проблеми: доповідь. Київ: НЕЦУ, 2010. URL:

http://www.necu.org.ua/wp-content/uploads/x3-x4-web-end.pdf

Смена курса. Чем живет атомная энергетика Украины.2018. Информационное

агентство ЛІГАБізнесІнформ: веб-сайт. URL: http://project.liga.net/projects/power_engineering/

(дата обращения: 16.03.2019)

Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010 р. № 2404-VI.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2404-17

Лавренов Д. Атомна енергетика: Інвестиції в майбутнє України. 2017. URL:

https://www.slideshare.net/youthenergyua/ss-82212046

Будівництво ЦСВЯП та всі заходи, що з ним пов'язані, фінансово забезпечені. 2018.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України: веб-сайт. URL:

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245273556&cat_id=245070653

(дата звернення: 15.03.2019)

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Менеджмент