ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

Ключові слова:

нестабільність зовнішнього середовища, економічна безпека підприємства, загрози економічній безпеці, диверсифікація діяльності підприємства, цілі диверсифікації діяльності підприємства,

Анотація

У роботі досліджуються проблеми забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах диверсифікації діяльності. Систематизовано підходи до розуміння сутності диверсифікації на основі аналізу історичних особливостей трансформації ринкового середовища. Визначено, що диверсифікація може виступати інструментом не лише розвитку підприємства у класичному розуміння даного поняття, але і інструментом політики його захисту від тих чи інших загроз, інструментом політики вичікування, пристосування до прогнозованих змін на ринку, інструментом переорієнтації стратегічної діяльності в цілому. Охарактеризовано передумови, які визначають доцільність реалізації політики диверсифікації з урахування специфіки середовища діяльності підприємства, фази життєвого циклу підприємства, потенціалу його розвитку. Розглянуто переваги диверсифікації діяльності підприємства та можливі загрози пов’язані з нею. Зазначено, що потенційні та реальні загрози, мають бути об’єктом управління, оскільки механізми закладені в моделі диверсифікації несуть у собі певні ризики та загрози. Розкрито суперечливий характер потенційних переваг диверсифікації діяльності підприємства. Розглянуто систему можливих цілей та завдань, які дозволяє вирішувати диверсифікація діяльності підприємства. Доведено необхідність побудови відповідної системи управління економічною безпекою підприємства як важливої передумови ефективності реалізації стратегії диверсифікації. Наведено комплекс особливостей диверсифікації діяльності підприємства та можливих цілей її реалізації слід брати до уваги і при виборі підходів до оцінювання ефективності диверсифікації. Визначено основні властивості системи управління, яка забезпечує ефективність реалізації стратегії диверсифікації.

Посилання

Івченко Л. Диверсифікація діяльності підприємств як чинник їх економічного

зростання. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації.

Міжнародний збірник наукових праць. 2016. Випуск 1. С. 99-107.

Дрималовська Х.В.: дис….канд. екон.: 08.00.04 / Дрималовська Христина Василівна. –

Л., 2016. – 219 с.

Кобиашвили Н.А., Женжебир В.Н., Галицкий Ю.А., Фадеев А.С., Медведев В.М.,

Шестов А.В., Немцев И.В. Стратегия диверсификации системы управления на основе

выделения бизнес-единиц. Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». 2015. Том 7. №3. (майиюнь 2015). – URL: http://naukovedenie.ru

Васильєв О.В., Мейта В.І. Формування системи управління економічною безпекою

промислових підприємств. Економічний аналіз. 2013. Том 14. №2. С. 138-145.

Ляшенко О.М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства:

монографія. 2-ге вид., пере робл. – К.: НІСД, 2015. – 348 с.

Прищенко Е.А. Влияние различных типов диверсификации на стратегию развития и

конкурентные преимущества компании. – URL:

https://nsu.ru/rs/mw/link/Media:/22419/7_Prishenko.pdf

Текутьев И.В. Как оценить эффективность диверсификации бизнеса. Российское

предпринимательство. 2010. № 7(2). С. 68-72.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Менеджмент