СИСТЕМА 5-S АБО ЯК ЯПОНСЬКА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ПОВ’ЯЗАНА З HI-TECH

Автор(и)

Ключові слова:

японська модель управління, канбан, кайдзен, методика 5S, hi-tech, Just In Time,

Анотація

Основним елементом у даній статті виступає японська модель управління як приклад ефективного менеджменту. Було виявлено її переваги та ключові чинники в методах контролю та управління. Виділено можливі недоліки впровадження східної моделі у різних країнах світу. Базуючись на прикладах успішних компаній охарактеризовано причини покращення стану організацій. Наведено головні переваги та стратегії, притаманні саме японській моделі управління. Розглянуто японську філософію кайдзен з огляду на історичні особливості цього поняття. Виділено взаємозв’язок між технологією канбан та системою just-in-time. Зазначено особливості підходу до управління персоналом, а саме постійна перекваліфікація, тривалість найму, контроль якості виконання завдань. Доведено важливість впровадження інноваційних технологій. Проаналізовано можливість покращення процесу пошуку та підбору персоналу з використанням високих технологій на основі сервісу Google Hire. Виділено основні тенденції у роботі HR-менеджерів. Зазначено принципи розподілу стратегічних обов’язків окремих підрозділів та працівників на підприємстві. Розглянуто приклади компаній, в яких головною цінністю виступають співробітники, що працюють задля досягнення місії організації, постійно навчають один одного та самовдосконалюються кожного дня. Висвітлено питання щодо створення корпоративної культури на підприємстві та її ролі в побудові гарного продуктивного колективу. Запропоновано покращити результативність роботи працівників шляхом автоматизації деяких аспектів з методики організації та стандартизації робочого середовища. Наприклад, задля економії часу, який відводиться працівникам на щоденну перевірку готовності робочого місця можна використати hi-tech-рішення, наприклад роботизованого помічника, який буде здатен підтримувати чистоту та порядок на усьому підприємстві. Адже 5S - це впорядкований спосіб дій для контролювання, організації та стандартизації робочого середовища. Добре структуровані умови роботи полегшують працю і виступають гарним мотивуючим засобом.

Посилання

Вахрушев В. Ці неймовірні японці. Принципи японського управління. М. : ФОЗБ, 1992.

– 208 с.

Жадан О. В. Порівняльний аналіз світових моделей соціально-трудових відносин.

Державне будівництво. 2011. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2011_1_41

Караханова О. Японське «економічне диво»: основні аспекти, запозичення досвіду.

URL: http://lib.chdu.edu.Ua/pdf/naukstud/5/20.pdf.

Леоненко П.М., Юхименко П.І. Економічна історія: навчальний посібник. К. : ЗнанняПрес, 2004. 499 c.

Google Hire. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Hire

5S. URL: http://www.up-pro.ru/shop/5s-vnedrenie.html

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Менеджмент