УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМИ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ З ПОЗИЦІЇ РІЗНИЦІ МІЖ ПОКОЛІННЯМИ

Автор(и)

Ключові слова:

ризик, кадровий ризик, покоління, теорія поколінь, управління персоналом, трудовий колектив,

Анотація

Стаття присвячена проблематиці управління кадровими ризиками на сучасному підприємстві з позиції вікової різнобічності колективу. Зазначено, що на ринку праці стабільно відбуваються зміни, у трудові відносини вступає нове покоління – покоління Z, ще більше зростає потреба у розробці гнучкої системи управління персоналом, а отже, більш глибоке дослідження даного питання є актуальним і важливим. Наведено визначення поняття «кадрового ризику», надано його наукову класифікацію. Також висвітлено, що ризики, пов’язані з людськими ресурсами є критичними для організації, тому для забезпечення ефективності та конкурентоспроможності компанії необхідно їх регулювати. Зауважено, що останній час, суспільство стрімко змінюється і принципи трудових відносин разом з ним. Сучасних людей неможливо характеризувати шляхом об’єднання в єдине ціле, а різниця між віковими групами стає все більш очевидною. У статті наведено визначення поняття «покоління» відповідно до теорії Вільяма Штрауса та Ніла Хоува та перераховані характерні риси представників трьох поколінь: X, Y, або міленіалів та нового покоління робочих відносин - Z. Проаналізовано психологічні особливості представників різних поколінь трьох ключових елементів: покоління X, покоління Y та нове покоління працівників – покоління Z. Використовуючи методи порівняння, аналізу, узагальнення та системного підходу, запропоновано актуальні способи зниження ризиків на підприємстві з урахуванням індивідуальних особливостей учасників трудових відносин - представників різних поколінь. Проведений аналіз може бути покладений в основу майбутніх досліджень питання кадрових ризиків та взаємодії поколінь у трудових відносинах.

Посилання

Гончаров Є. Кадрові ризики та рівень освіти: інноваційні напрямки в умовах

глобалізації. Проблеми економіки та управління. Львівська політехніка. 2008. – С. 60–

Горбачова І. Управління кадровими ризиками в умовах ринку. Україна: аспекти праці.

№ 8. С. 37–42.

Жуковська В. М., Серафим Н. В. Теоретичні аспекти дослідження кадрових ризиків на

підприємстві. Вісник Національного університету водного господарства та

природокористування. Секція Економіка. Частина І. Рівне. 2009. Вип. 4 (48). С. 112–

Мішина С. В Мішин О. Ю. Класифікація кадрових ризиків підприємства Вісник

економіки транспорту і промисловості. Київ, 2016. – Вип. 53. С. 87-92.

Хитра О. В., Андрушко Л. М. Поняття, фактори і наслідки кадрових ризиків на

підприємстві. Вісник соціально-економічних досліджень. Київ, 2013. – № 1 (48). С. 163–

Дуднєва Ю. Е. Сутність та класифікація кадрових ризиків організацій. Економіка і

суспільство. 2017. №8. С. 247–248.

Теорія поколінь (x, y, z) [Електронний ресурс] – URL:

https://learning.ua/blog/201711/teoriia-pokolin-x-y-z/ru/.

Хто такі "міленіали", і як навчати таких студентів [Електронний ресурс] – URL:

https://life.pravda.com.ua/columns/2018/01/16/228473/.

Діти ХХІ століття: знайомся, центеніали! [Електронний ресурс]. – 2017. – URL:

https://studway.com.ua/centenial/.

Теорія поколінь [Електронний ресурс] – URL:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%

D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%8C

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Менеджмент