ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ АКТИВІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ СПАДУ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ

Автор(и)

Ключові слова:

зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД), ділова активність, глобалізація, стратегія, експортний потенціал, стратегічне управління,

Анотація

Стаття присвячена особливостям організаційно-економічних аспектів зовнішньоекономічної діяльності, які необхідно активізувати в умовах спаду ділової активності на зовнішньому ринку. Обґрунтована актуальність впровадження організаційно-економічних механізмів для зменшення прояву нестабільності. Охарактеризовано поточний стан та проблеми реалізації, що характерні для України, як країни з трансформаційною економікою. Проаналізовано особливості функціонування, розвиток зовнішньої торгівлі та зовнішньоекономічні зв’язки нашої країни за допомогою використання міжнародних рейтингових показників на статистичних даних протягом останніх 3 років. Визначено напрямок та процедуру формування стратегії успішного виходу підприємства на міжнародну арену в умовах спаду ділової активності. Здійснено аналіз ключових зовнішніх і внутрішніх факторів, які впливають на створення та реалізацію стратегії та диференціацію розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства в залежності від стадії життєвого циклу товару. Оцінено становище зовнішньоекономічної діяльності України серед інших країн за допомогою Індексу сприятливості розвитку зовнішньої торгівлі. Сформовані особливості здійснення стратегічного управління та планування в Україні за умов спаду на зовнішньому ринку. Сформульовано висновки щодо подальшого пріоритетного напрямку здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємствами України, орієнтуючись певною мірою на зарубіжний досвід у розробці стратегій. Науковим результатом дослідження є обґрунтування зміни позиції України у міжнародному розподілі праці, переорієнтацію та визначення нових стратегічних напрямків функціонування вітчизняних підприємств на світовому ринку

Посилання

Цибуленко М.О., Дунська А.Р. Організаційно-економічні аспекти здійснення ЗЕД на

підприємствах України під час кризи. – URL:

http://ape.fmm.kpi.ua/article/viewFile/73394/68771

Економічний потенціал України та шляхи його ефективного використання: Автореф.

дис… канд. екон. наук: Р. Б. Матковський; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. – URL:

http://tourlib.net/aref_others/matkovsk.htm

Central European Journal of Management, Kravchenko I . Management of the export

potential of the Ukrainian enterprises in the context of entrance to the European market, vol.1.,

no.2, 2014. – URL: https://journals.muni.cz/cejm/article/view/3375

Державна фіскальна служба України. URL: -

http://sfs.gov.ua/mytna_statystyka/richni_pokaznyky/305879.html

Гук І. С., Поцелова Т. В. The importance of strategic planning of firms foreign economic

activities under the integrational processes - URL: http://intkonf.org/guk-i-s-potselova-t-v-theimportance-of-strategic-planning-of-firms-foreign-economic-activities-under-the-integrationalprocesses/

Babii I.V. Features of a strategy formation of foreign economic activity of industrial

enterprises. – URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal_eng/2_2016/24.pdf

Васюк Т. Сучасні статегії управління зовнішньоекономічною діяльністю вітчизняних

підприємств. Збіриник наукових праць «Ефективність державного управління». 2014.

Вип.41. С. 324-331.

Prokopenko O. Formation of corporate strategy by the enterprise engaged in foreign

economic activity. – URL: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journalpaper/2018/dec/15207/181909verstka-3-8.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Менеджмент