РИНОК ТЕХНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ ОБ’ЄКТІВ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • М.І. Солнцев Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • О.В. Зозульов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0001-7087-2080

Ключові слова:

технічні випробування та дослідження об’єктів підвищеної небезпеки, маркетинг

Анотація

В статті наведено стан ринку проаналізовано основні тенденції розвитку та особливості проведення маркетингової діяльності на ринку технічних випробувань та досліджень об’єктів підвищеної небезпеки. Наведено процес надання послуги, бар’єри, що впливають на ринок та генезис попиту. Визначено динаміку та етап життєвого циклу. Виявлено фактори, які впливають на ринок, до яких відносяться: зміна регламентів, децентралізація, зміна динаміки ринку нового будівництва та промислового виробництва, промислова демографія та інші. Визначено основних споживачів, шляхом сегментування ринку, цілі компаній-замовників та мотиваційне поле осіб, що приймають рішення. Детерміновано та проаналізовано конкурентів на ринку. Розраховано абсолютні частки ринку підприємств, що працюють на ринку, наведено характеристику ринку з точки зору теперішнього та майбутнього стану конкуренції, проведено ступеневій аналіз конкуренції та розроблено карти стратегічних груп. На основі проаналізованих детермінант, зроблено висновки щодо загального стану ринку технічних випробувань та досліджень об’єктів підвищеної небезпеки та особливостей маркетингової діяльності на ньому.

Посилання

Зозулев А.В., Солнцев С.А. Маркетингове исследования: теория, методология, статистика: Учеб. пособие. – М.: Рыбари, К.: Знания, 2008. – 643 с.

Зозулев А. В. Промышленный маркетинг: стратегический аспект [Текст): учеб. пос. / А. В. Зозулев. -Харьков Студцентр.

Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство, 3-е издание.: Пер. с англ. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2002. –960с.

Офіційний сайт Державної служби статистики України «Звіт про стан будівництва та промислового виробництва» – URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ/ibd/vez/vez_rik06_u_bez.html

Офіційний портал Верховної ради України. «Про охорону праці» № 2249-VIII від 19.12.2017 – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0244-18.

Офіційний сайт АСОЦІАЦІЯ "УКРАЇНСЬКІ АКРЕДИТОВАНІ ОРГАНИ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ" – УКРАО – URL: https://ukrao.com.ua/.

Офіційний сайт Національного агентства з акредитації України «Реєстр акредитотавних підприємств» – URL: https://naau.org.ua/reyestr-akreditovanix-ov/

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-20

Номер

Розділ

Маркетинг