МЕТОДИКА ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

Автор(и)

Ключові слова:

логістична система, логістична діяльність, конкурентоспроможність, методика оцінки, індекс MarketScore, підприємство, галузь,

Анотація

З огляду на стратегічну роль машинобудівної галузі для економіки України та враховуючі зміни характеру конкуренції в умовах глобалізації економіки (конкуренцію не окремих підприємств, а ланцюгів поставок, в які вони інтегровані), автори обґрунтовують потребу в новій методиці оцінки ринкової ситуації в машинобудівній галузі та в нових методичних підходах до оцінки конкурентоспроможності машинобудівного підприємства як логістичної системи. Для наглядовості можливості практичного використання запропонованої методики, наведено результати її апробації на прикладі оцінки конкурентоспроможності логістичної системи машинобудівної компанії ТОВ «Київський завод кранів». Запропонована методика оцінки конкурентоспроможності логістичної системи підприємства машинобудівної галузі, по-перше, передбачає аналіз ринкової ситуації в конкретному сегменті галузі та оцінку загальної ринкової потужності підприємства на відповідних ринках і субринках на основі індексу MarketScore та, подруге, базується на інтегральній оцінці ключових показників ефективності діяльності підприємства. В статті досліджено ринок одного з сегментів машинобудівної галузі – ринок виробництва будівельних машин, підіймального та вантажно-розвантажувального обладнання. Надана характеристика та формули розрахунку основних показниківіндикаторів скорингового індексу ринкової потужності компанії на ринку та в галузі. Для оцінки ж конкурентоспроможності підприємства як мікрологістичної системи, спроможної інтегруватися в конкурентоспроможні ланцюги поставок, рекомендовано проводити додатковий аналіз логістичних процесів і операцій, які розкривають зміст і результативність логістичної діяльності, та запропонована інтегральна оцінка ключових показників ефективності логістичної системи. У якості оціночних показників ефективності логістичної діяльності машинобудівного підприємства запропоновано розглядати рівень виконання договірних зобов'язань, рівень якості продукції, рівень функціональності, рівень логістичних витрат і рівень рентабельності логістичних активів.

Посилання

Гьотінг Б. Міжнародна виробнича кооперація в промисловості: Роль логістики у

посиленні конкурентоспроможності господарських структур. Мюнхен.: Справа, 2000.

с.

Методика ринкового скорингу від YouControl URL:

https://youcontrol.com.ua/contractor/market-scoring/method/?id=7936525 (дата звернення:

10.2018).

Обслуговування та умови надання послуг. URL: https://kzk.kiev.ua/obsluzhivanieremont-portalnyh-kranov (дата звернення: 20.10.2018).

Місце компаній на ринку машинобудівної промисловості YouControl. URL:

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=7936525&tb=market-scoring. (дата звернення:

10.2018).

Фатхутдінов Р.А. Управління конкурентоспроможністю організації: навчальний

посібник. Москва: Вид-во Ексмо, 2004. 544с.

"You Control" Finance. URL:

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=15555057&tb=finance (дата звернення:

10.2018).

Porter M. Competitive Strategy: Technigues for Analyzing Industries and Competitors. -

New York: Free Press, 1980.

Маркітан О.І. Формування системи логістичного аутсорсингу на підприємстві.

дис…магістр: 08.00.04. Київ, НТУУ «КПІ ім. Сікорського», 2018. 133 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Менеджмент