ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В МІЖНАРОДНИХ ФІРМАХ

Автор(и)

Ключові слова:

стратегічне планування, стратегія, міжнародна фірма, стратегічне планування в міжнародній фірмі, міжнародний менеджмент,

Анотація

У статті визначено, що розвиток підприємств, реструктуризація національної економіки, формування ринкових відносин та інші зміни потребують нових підходів до управління підприємство, зокрема міжнародною фірмою. Обґрунтовано, що діяльність міжнародної фірми безпосередньо пов’язана із формуванням міждержавних ділових відносин, які, в свою чергу, забезпечують більше переваг, а саме: вихід до зовнішніх ринків робочої сили, доступ до джерел сировини, підкорення нових ринків, зростання обсягів виробництва, бюджетні валютні надходження та ін. Доведено, що стратегічне планування в міжнародному менеджменті повинно бути спрямовано саме на добір напрямів розвитку компанії в умовах диверсифікації міжнародних операцій, належну підготовку до нових міжнародних викликів і проривів, потребою в координації та інтеграції різноманітних операцій. Проведено дослідження головних підходів щодо формулювання та реалізації міжнародних стратегій: економічного, політичного, якісного та адміністративного. Здійснено аналіз етапів процесу стратегічного планування в міжнародних фірмах. Доведено, що саме зіставлення умов, що склалися в різних країнах, дає основу для вибору стратегічних альтернатив діяльності фірми за кордоном. Виявлені особливості процесу стратегічного планування в міжнародних фірмах, а саме: координація й моніторинг тривалих міжнародних операцій, детальне опрацювання проблем, пов’язаних із політичними ризиками, конкурентами, стабільністю валютних курсів та ін. Зазначено, що методи стратегічного планування, які застосовуються у міжнародній практиці, неадаптовані до вітчизняного ринку, та при їх використанні результати можуть бути незадовільними.

Посилання

Дунська А. Р. Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика: навчальний посібник.

Київ: Кондор, 2013. 688 с.

Немцов В. Д., Довгань Л. Е. Стратегический менеджмент: учеб. пособ. Киев: КПИ,

С. 296-329.

Шершньова З. Є. Стратегічне управління: Підручник. –2-ге вид., перероб. і доп. К.:

КНЕУ, 2004. С. 246-283.

Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання:

навчальний посібник. К.: КНЕУ, 2000. С. 26-42.

Мала Н. Т. Стратегічне планування економічного розвитку підприємства / Н. Т. Мала,

О. В. Грабельська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка".

Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. -

- № 767. - С. 45-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua.

Ібрагімов Е. Ефективне стратегічне планування на основі системного підходу /

Е.Ібрагімов // Економічний аналіз. - 2012. - Т. 10(3). - С. 274-276. - Режим

доступу:http://nbuv.gov.ua.

Корінєв В. Л. Стратегічне планування маркетингу як складова адаптивного управління

підприємством / В. Л. Корінєв, Д. О. Мартиненко // Держава та регіони. Сер. :

Економіка та підприємництво. - 2014. - № 3. - С. 71-74. - Режим

доступу: http://nbuv.gov.ua.

Міжнародний менеджмент. URL: http://bookwu.net/book_mizhnarodnijmenedzhment_1054/13_tema-3-strategichne-planuvannya-v-mizhnarodnih-korporaciyah.

Стратегічне планування в міжнародній фірмі. - Режим

доступу:http://adload.ru/page/up_0214_732.htm.

Пивоварова С. Е., ТарасевичЛ. З., Майзель А. В. Міжнародний менеджмент: підручник

для вузів. –2-ге вид., перероб. і доп. Санкт-Петебург: Пітер, 2001. С.134-146. - Режим

доступу:http://bibliograph.com.ua/biznes-40/86.htm.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Менеджмент