СПЕЦИФІКА ВИХОДУ НА НОВИЙ ГЕОГРАФІЧНИЙ РИНОК ДЛЯ АГЕНЦІЇ НЕРУХОМОСТІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Д.А. Саєнко Національний̆ технічний̆ університет України «Київський політехнічний̆ інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • Н.Л. Писаренко Національний̆ технічний̆ університет України «Київський політехнічний̆ інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0002-0526-8546

Ключові слова:

вихід на новий географічний ринок, нові ринки, збутова стратегія, агенція нерухомості, ринок комерційної нерухомості, стратегія виходу на новий географічний ринок, маркетингова стратегія, формування стратегії, аналіз ринку нерухомості

Анотація

В статті розглянуто сучасні підходи до формування стратегії виходу на нові ринки для компанії. В основу дослідження покладено вивчення специфіки ринку нерухомості, який має свої особливості, відмінності та специфіку. Проаналізовано основні стратегії, які може обрати для себе компанія, виявлено основні особливості кожної стратегії та розглянуто можливість щодо використання кожної на ринку нерухомості. Розглянуто основні переваги та недоліки різних видів організації збуту для агенції нерухомості при виході на новий географічний ринок. Вибір стратегії є важливим елементом розробки стратегії виходу на новий ринок, тому важливого значення надається детальному аналізу ринку. Цей аналіз повинен містити дослідження широкого кола інформації, яка стає основою вибору та побудови майбутніх стратегій.  Саме тому було сформовано модель, яка відображає різні типи інформації, яка повинна бути проаналізована компанією перед виходом на новий для неї ринок, аби мати змогу сформувати сильну стратегію. На основі цієї інформації компанія приймає рішення щодо продуктової та ринкової стратегії та необхідних змін. Визначено важливість проведення глибоких та детальних досліджень ринку з метою виходу на нього компанії, з урахуванням специфіки ринку нерухомості. Також досліджено основні складові процесу формування маркетингової стратегії компанії при виході на новий для неї ринок. Це становить основу для формування стратегічних рішень компаній сфери нерухомості при виході на новий ринок з існуючою послугою продажу або оренди нерухомості. У подальшому отримані результати можуть бути використані компаніями, що працюють на даному ринку. Проведені дослідження стають основою для проведення детального аналізу для компаній сфери нерухомості, що приймуть рішення про вихід на новий географічний ринок. Крім того, компанії можуть використовувати алгоритм розробки стратегії виходу на новий ринок у своїй діяльності аби мати змогу розробити максимально ефективну стратегію, яка дасть змогу зайняти сильну позицію. 

Посилання

Ансофф И. Стратегическое управление: сокр. пер. с англ. ; науч. ред. и авт. предисл. Л. И.Евенко. Москва : Экономика, 1989. – 519с.

Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф. Балацького О. Ф. (м. Суми, 24-26 квітня 2013 р.). Суми : Сумський державний університет, 2013. C. 40-41.

Ф. Котлер. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. 2-е изд. СПб.: Питер, 2006. 464 с.

Зозулев А. В. Промышленный маркетинг: рыночная стратегия: Учеб. пособие. Киев: Центр учебной литературы, 2010. 576 с.

Джоббер Дэвид. Принципы и практика маркетинга: пер. с англ. уч.пос7. Гаркавенко С.С. Маркетинг: підручник. Київ: Лібра, 2002. 712 с.

Мазилкина Е.И., Паничкина Г.Г. Основы управления конкурентоспособностью. М.: Омега-Л, 2009. - 328 с.

Роджерс, Л. Маркетинг в малом бизнесе. М.: Аудит, ЮНИТИ

Барышев А.Ф. Маркетинг. Учебник. - М.: 2006. - 208 с.

Липчук В. В. Маркетинг: навч. пос. / В. В. Липчук, Р. П. Дудяк, С. Я. Бугіль, Я. С. Янишин. - Львів: „Магнолія 2006”, 2012. - 456с.

Кретов, И.И. Организация маркетинга на предприятии: Практическое пособие. М.: Юристъ, 2001 г.

Рожков И.Я. Особенности современного брендинга (зарубежный опыт) : учеб. пособие / И.Я. Рожков, В.Г. Кисмерешкин. – М. : Высшая школа рекламы, 2003. – 90 с.

Черенков В.И. Международный маркетинг: учебное посо­бие. — СПб.: 0-во «Знание», 1998.

Больц Н. Азбука медиа. М. : Европа, 2011. 136 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-14

Номер

Розділ

Маркетинг