ВАЖКА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ: ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Автор(и)

  • Д.М. Тєлєгіна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • Т.В. Обелець Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0002-1553-5150

Ключові слова:

важка промисловість, галузь, інвестиційна активність, капітальні інвестиції, джерела фінансування інвестиційної діяльності, промислові підприємства

Анотація

В статті наведена загальна характеристика важкої промисловості, її галузей, проаналізовані загальні тенденції розвитку важкої промисловості . Було розглянуто основні проблеми галузі, які заважають найбільш ефективному її функціонуванню. В ході даного дослідження були виокремлені частки найважливіших галузей важкої промисловості в загальному обсязі виробництва в Україні. Наведено дані щодо обсягів капітальних інвестицій у промисловість загалом, а також у металургію, у добувну та переробну промисловості та машинобудування за останні 5 років. В статті було проведено статистичний аналіз інвестиційної активності галузей важкої промисловості в Україні в 2003-2017 рр. В даному дослідженні обґрунтовано  макроекономічні і мікроекономічні фактори, що обмежують інвестиційну активність вітчизняних промислових підприємств та заважають їх розвитку. На основі опрацьованого матеріалу було виявлено нестачу капітальних інвестицій для розвитку основних галузей важкої промисловості.             

Посилання

Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності. [Електронний ресурс]. – URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Обсяги реалізованої промислової продукції (робіт, послуг). URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Україна комунальна. URL: http://jkg-portal.com.ua

Козик В. В. Чинники інвестиційного процесу / В. В. Козик, А. І. Бажанова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2002.

Пріоритети інвестиційної політики у контексті модернізації економіки України: аналітична доповідь. – К .: НІСД, 2013. – 48 с.

Сухоруков А.І. Пріоритети державної політики щодо інвестиційного забезпечення структурних зрушень у промисловості. / А. І. Сухоруков,Т.П.Крупельницька./ URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/invest_zabezp-2873f.pdf

Макроекономічні показники. URL: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=57896

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-20

Номер

Розділ

Теоретична та прикладна економіка