ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ ПЛАНУВАННЯМ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • О.П. Кавтиш Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0002-4304-5220
  • В.О. Шишкіна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0002-3537-7479

Ключові слова:

стратегічне планування, управління, стратегічний план, принципи, забезпечення, процесний підхід.

Анотація

У статті досліджено сутність стратегічного планування як об’єкту управління. Визначено, що у сучасній науковій думці є превалюючими процесний підхід до його розуміння. З урахуванням теоретичних положень процесного підходу представлено схему стратегічного планування як об’єкту управлінського впливу на підприємстві. Проаналізовано мету та основні функції управління стратегічним плануванням діяльності підприємства. Виявлено та розкрито сутність основних вимог, що мають бути дотримані у процесі їхньої реалізації. Сформовано розуміння необхідності використання принципів варіативності безперервності, доцільності, взаємного узгодження, керованості і забезпеченості у процесі управління стратегічним плануванням. Досліджено функціональну роль і залученість у процес управління стратегічним плануванням власників, менеджменту та персоналу підприємств. Визначено вектор направленості процесу управління стратегічним плануванням у сучасних умовах, що має бути орієнтованим на забезпечення стійкого розвитку підприємств. Виявлено та обґрунтовано вплив на управління стратегічним плануванням таких параметрів, як: сфера діяльності, розмір підприємства, організаційно-правова форма, рівень діяльності, етап життєвого циклу, що ставлять перед керівництвом різні вимоги щодо формування та функціонування системи стратегічного планування, її організаційно-економічного забезпечення. Визначено чинники, що в сучасних умовах дозволяють раціоналізувати процес управління стратегічним плануванням діяльності підприємств та підвищити його якість.  Серед них: використання сучасних підходів до планування, підвищення рівня кваліфікації менеджменту планових відділів, залучення креативних співробітників, використання систем автоматизованого управління інформацією та комунікаціями, систем захисту.

Посилання

Бедринець М.Д., Недзельська К.В. (2012) ‘Економічна суть стратегічного фінансового планування підприємства в сучасних соціально-економічних умовах’, Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України, № 1 (4), 2012 C.24-31. [Online]. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpnudps_2012_1_5.pdf

Берданова О., Вакуленко В., Тертичка В. (2008) Стратегічне планування: навч. посібник, Л: : ЗУКЦ.

Карпіщенко О.І., Ілляшенко К.В., Карпіщенко О.О. (2013) Стратегічне планування: навч. посібник, Суми: Сумський державний університет.

Саєнко М. Г. (2006) Стратегічне управління підприємством: лекції, Тернопіль: Економічна думка.

Швець Л. М. (2009) ‘Процес стратегічного планування на підприємстві’, Економічний вісник Донбасу, № 1 (15), C.148-152. [Online]. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/ 22973/26-Shvec.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-29

Номер

Розділ

Економіка підприємства