ВИБІР ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • М.А. Северин Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • О.В. Зозульов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0001-7087-2080

Ключові слова:

маркетинг, модернізація маркетингової інформаційної системи підприємства, програмний продукт, інформаційні процеси, життєвий цикл фірми, конкурентна перевага

Анотація

    Стаття присвячена аналізу ринку програмних продуктів, проблеми їх вибору, як та коли обрати програмний продукт. На сьогоднішній день вітчизняні підприємства зіштовхуються з питанням пошуку конкурентної переваги при максимально ефективному використанні наявних ресурсів, що штовхає їх на пошуки збільшення ефективності введення підприємницької діяльності. В таких випадках стає актуальним питання модернізації інформаційної системи підприємства, що одразу підвищує ефективність роботи підприємства, та й надає перевагу на ринку. Але виникає питання вибору конкретного програмного забезпечення у конкретний час та під впливом конкретних факторів.

Посилання

Брановский Ю.С. Информационные инновационные технологии в профессиональном образовании : учебное пособие / Ю.С. Брановский, Т.Д. Шапошникова. – Краснодар : КубГТУ, 2001. –415 с.

Главный вызов для современного ритейла [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://delo.ua/tech/glavnyj-vyzov-dlja-sovremennogo-ritejla-kak-prevratit-informaci-241696/

Новак В.О. Інформаційне забезпечення менеджменту : навч. посіб. / В.О. Новак, Л.Г. Макаренко, М.Г. Луцький. – К. : Кондор, 2006. – 462 с.

«По Сеньке и шапка»: обзор рынка программного обеспечения для ритейла [Електронний ресурс]/ АСТОР-Украина. – Режим доступу : http://astor-ua.com.ua/stati/item/148

Сонько С.П. Сучасні геоінформаційні системи як середовище управління маркетинговими базами даних / С.П. Сонько, І.В. Довгаль // Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці.

Олійник О.В. Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін:

монографія / О.В. Олійник. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 653 с.

Романов А.Н. Компьютеризация аудиторской деятельности: Учебное пособие

для вузов / А.Н. Романов, Б.Е. Одинцов. – М., Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 270 с.

Соколова Г.Н. Информационные технологии экономического анализа /

Г.Н. Соколова. – М.: “Экзамен”, 2002. – 320 с.

Манн И. Что такое маркетинг / И. Манн [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://delovoymir.biz/ru/ articles/view.

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс: пер. с англ. / Ф. Котлер; ред. С. Г. Божук. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2006. – 464 с.

Кропивко М.Ф. Інформаційне забезпечення агропромислового виробництва України в ринкових умовах: Монографія / М.Ф. Кропивко – К. : ННЦ ІАЕ, 1996. – 159 с.

Степаненко О.В. Роль інформаційного забезпечення в процесі управління маркетинговою діяльністю в сільськогосподарських підприємствах / О. В. Степаненко // Науковий вісник Національного університету біоресур- сів і природокористування України: зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 142. – Ч. 1. – С. 96–104.

Солнцева Г.Н. Інформація в маркетингу / Г.Н. Солнцева Г.Л. Смолян //

Інформаційні системи. – 2010. – No 4. – С. 18–29.

Багиев Г.Л.,Аренков И.А. Основы маркетинговых исследований. Учебное пособие.- Спб.: Изд-во СПбУЭиФ, 1996. -94 с.

Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент. К:КНЕУ, 1998. -268 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-07-12

Номер

Розділ

Маркетинг