МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Автор(и)

  • М.М. Люльков Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0001-8780-8798
  • О. В. Цеслів Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0002-8190-2502

Ключові слова:

економіко-математичне моделювання, інвестиційно-інноваційна діяльність, задачі оптимізації, ефективне використання ресурсів, оптимальний розподіл інвестицій, фінансовий ризик підприємства, інвестування в умовах невизначеності, реінвестування проміжних грошових потоків.

Анотація

У статті розглядаються  проблеми  моделювання інвестиційно-інноваційної діяльності сучасних підприємств України, в умовах невизначеності. Ефективна інвестиційна діяльність підприємств визначається рівнем інвестиційного менеджменту, в тому числі в питаннях оцінки стану і прогнозування капіталовкладень з урахуванням різних параметрів.  Всі завдання математичного програмування залежно від виду функції розподілу попиту й обмежень можуть бути розділені на ряд класів, кожний з яких характеризується своїми методами рішення, один з яких метод динамічного програмування. Задача раціонального розподілу обмеженого ресурсу є традиційною задачею управлінської практики. Стандартна постановка задачі така: є деякий обмежений ресурс,  який необхідно розумним  чином розподілити між  споживачами. Задача в такій постановці є звичайною задачею математичного програмування й багаторазово обговорювалася [1,2]. Природна класифікація цих робіт така: детерміновані й стохастичні моделі, розподіл однорідного або неоднорідного ресурсу, розподіл разовий або багаторазовий, розподіл по незалежних або залежних об'єктах споживання. Тобто  увага зосереджена на технологіях рішення детермінованих і недетермінованих задач розподілу ресурсу. При цьому функціонуючі в даний час економічні зв'язки характеризуються високим рівнем невизначеності, що стримує розвиток інвестиційних процесів, загострює накопичені протиріччя, деформує їх і призводить до посилення ролі чинників невизначеності в процесах здійснення інвестиційної діяльності господарюючих суб'єктів. Для побудови моделі обрано метод динамічного програмування, який використовує апарат рекурентних співвідношень. Для оцінки ефективності реалізації проекту використаний показник чистого дисконтованого грошового потоку - NPV. Для боротьби с ризиком економічної невизначеності обрано метод сценарного прогнозування як одного с ключових інструментів стратегічного планування в умовах невизначеності. Сценарний аналіз проектних ризиків дозволяє врахувати навіть самі малоймовірні, але сильно ризикові кризові ситуації, генеруючи очікувані грошові потоки проекту з урахуванням різних сценаріїв. Метою роботи є розробка економіко-математичної моделі, призначеної для моделювання інвестиційно-інноваційної діяльності  підприємства в умовах ризику економічної невизначеності. Новизною роботи є створення інвестиційно-інноваційної моделі, що використовує метод динамічного моделювання, з послідовним прийняттям рішень, на кожному етапі, з використанням функціональних рівнянь. Головним результатом статті є розробка економіко-математичної моделі, що призначена для формування оптимального розподілу інвестиційних коштів української IT компанії (ТОВ «ЗПОКЕН»), між інноваційними проектами для зниження рівня фінансового ризику і ефективного використання обмежених інвестиційних ресурсів підприємства в умовах невизначеності. Розроблена модель дає можливість ефективно управляти інвестиціями для  розвитку сучасних підприємств з інноваційним напрямком розвитку. Оптимізація інвестиційного процесу за допомогою математичних методів дозволяє скоротити ресурсні витрати підприємства.

Посилання

Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів. URL: https://buklib.net/books/37224/.

Рінгланд Д. Сценарне планування для розробки бізнес-стратегії : монографія. Москва : 2007. 143с.

Вентцель, Е. С. Исследование операций: задачи, принципы, методология : навч. посіб. 2-ге вид. Москва : Наука, 1988. 208 с.

Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті : навч. посіб. Київ : Борисфен, 1996. 336 с.

Зайченко Ю. П. Дослідження операцій : підручник. Київ : ВІПОЛ, 2000. 49 с.

Люльков М.М., Цеслів О.В. Моделювання управління інвестиційно-інвестиційною діяльністю підприємства в умовах кризи. Збірник наукових праць молодих вчених. Актуальні проблеми економіки і управління. Випуск 14, 2020. С. 153-158.

Кофман А. Методы и модели исследования операций: навч. посіб. / за ред. Д.Б. Юдина. Москва : Мир, 1966. 298 с.

Гаман М. В. Державне управління інноваціями: Україна та зарубіжний досвід : моног-рафія. Київ : Вікторія, 2004. 104 с.

Математическое программирование : навч. посіб. / А. В. Кузнецов та ін. Москва : Вы-сшая школа, 1994. 275 с.

Глівенко С.В., Соколов М.О., Таліженко О.М. Економічне прогнозування: навч. посіб. 2-ге вид. Суми : Видавництво «Університетська книга», 2001. 207 с.

Таха, Хемди А. Введение в исследование операций : навч. посіб. Москва : Издатель-ский дом «Вильямс», 2005. 912 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-23

Номер

Розділ

Математичне моделювання економічних систем