МІЖНАРОДНИЙ ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • А. Д. Кухарук Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0002-2792-4137
  • Д. В. Кужель Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0002-3574-0717

Анотація

Роботу присвячено виявленню місця міжнародного франчайзингу в системі стратегії економічного розвитку підприємства. Дослідження проблем стратегічного управління в сучасних умовах економічної невизначеності є особливо актуальним. Протягом останніх десятиліть така економічна модель ведення бізнесу, як франчайзинг, набула широкого обговорення та поширення. Метою статті є наукове узагальнення положень розробки економічної стратегії підприємства з використанням моделі міжнародного франчайзингу в умовах макроекономічної нестабільності. Дослідження проведено на основі застосування загальнонаукових та спеціальних методів пізнання, таких як аналіз, синтез, узагальнення, наукове абстрагування, табличний та графічний методи. У статті представлено трактування поняття «стратегія економічного розвитку». Зясовано зміст процесу розробки такої стратегії, зокрема конкретизовано, що формування елементів стратегії включає проведення економічного планування. Представлено перелік основних принципів економічної стратегії, серед яких – каузальність, багатоваріантність, узгодженість та інші. Матеріали статті містять етапізацію процесу розробки стратегії економічного розвитку підприємства, що містить три основні стадії та має на меті досягнення безперервного розвитку бізнесу. Автори наводять трактування поняття «франчайзинг». Визначено складові стратегії економічного розвитку підприємства як системи, що складається зі стратегій екстернальної та інтернальної спрямованості, зокрема: товарної, ціноутворення, взаємодії з ринками стратегічний ресурсів, поведінки підприємства на ринках грошей і цінних паперів, зниження витрат, кадрової (мотиваційної), стратегії інноваційної діяльності та ін. Візуалізовано включення міжнародного франчайзингу до цієї системи стратегій. Перспективним напрямом подальших досліджень є систематизація наукових положень щодо оцінювання ефективності франчайзингової моделі бізнесу у сферах, що підлягають цифровій трансформації, зокрема, освітній сфері.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-07

Номер

Розділ

Міжнародна економіка