ІННОВАЦІЙНЕ ОНОВЛЕННЯ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ЯК АЛЬТЕРНАТІВНИЙ ШЛЯХ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Н. Дуда, К. Бояринова

Анотація


В статті доведено, що інноваційне оновлення ресурсного забезпечення є основою розвитку виробничого підприємства, обґрунтовано, що застаріле обладнання, устаткування та технологічні процеси створюють перешкоди  для динамічного розвитку. Інноваційний процес розглянуто як доцільний  шлях для розвитку підприємства, що підкріплюється зміцненням та покращенням конкурентоспроможності підприємства, ефективності господарської діяльності, збільшення фінансових ресурсів. Обґрунтовано необхідність інноваційних змін. Дослідження виконано у розрізі аналізу загального фінансового забезпечення, інформаційної підтримки,  інноваційних витрат, матеріальних та трудових ресурсів. Виділено їх особливості, наявні проблеми та можливості інноваційного удосконалення.
Ключові слова


виробництво; промислове; підприємство; інновації; оновлення; ресурси; розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Самородова Е. М. Инновации как фактор масштабного роста предприятий и концентрации производства в современных экономических системах [Електронний ресурс] / Е. М. Самородова // Креативная экономика. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: http://www.creativeconomy.ru/articles/2436/.

Основные направления государственного регулирования научно- технического развития. – Ижевск: Института экономики и управления УдГУ, 2008. – 180 с.

Котова Н. С. Технико-технологыческое обновление пищевой промышленности Украины: факторы инвестиционно-инновационного развития [Електронний ресурс] Котова Н. С. // 1. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://cyberleninka.ru/article/n/tehniko-tehnologicheskoe-obnovlenie-pischevoy-promyshlennosti-ukrainy-faktory-investitsionno-innovatsionnogo-razvitiya.

Економіка підприємства: Підручник. – В 2-х т. Т. 2 / За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: Вид-во «Хвиля-Прес», 2009. – 386 с.

Зинов В.Г. Управление интеллектуальной собственностью : Учебное пособие / Зинов В.Г. – М.: Дело, 2003. – 512 с.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/

.

Жукович, І. А. Інноваційна діяльність в українській економіці. Сучасний стан та проб¬леми / І. А. Жукович, Ю. О. Рижкова, Г. М. Доброва // Статистика України. - 2010. -№ 1. - С 24-28.

Карлоф Б. И. Вызов лидеров / Б. И. Карлоф, С. М. Седерберг. – Москва: Дело, 2009. – 351 с.

Джой-Меттьюз Дженифер. Развитие человеческих ресурсов / Джой-Меттьюз Дженифер. – Москва: Эксмо, 2006. – 430 с. – (3).

Крушельницька О.В. Управління матеріальними ресурсами: Навч. посібник / Крушельницька О.В. – К.: Кондор, 2003. – 162 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


«ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT"
JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”