ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ - ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ НА РИ-НКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

А. Барановська, Н. Кубишина

Анотація


У статті проведено аналіз інноваційної діяльності підприємств України, що працюють на ринку відновлювальної енергетики, розглянуто перспективні напрямки та визначені фактори, які  стримують впровадження інновацій. Для пришвидшення реалізації інноваційних розробок пропонується застосовування величезного потенціалу маркетингових інструментів щодо відновлювальних джерел енергії в товарній, ціновій та комунікаційній політиці підприємств. Важливість розвитку маркетингу інновацій полягає в тому, що він створює передумови одержання конкурентних переваг, допомагає зменшити рівень ризику, визначає зміни у зовнішньому середовищі та попереджує про них, сприяє формуванню і координації стратегії, підтримує й обґрунтовує рішення, сприяє зростанню іміджу підприємства. Комплексне використання маркетингових інструментів сприятиме підвищенню ефективності впровадження інновацій на ринку альтернативної енергетики, що в свою чергу призведе до зростання енергоефективності та забезпечення конкурентоспроможності економіки країни.Ключові слова


інновації; інноваційна; діяльність; ринок; енергетики; відновлювальні; джерела енергії, сонячна; енергетика

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України "Про інноваційну діяльність" від 4 липня 2002 р., №40 – IV. [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua

Амоша О.І. Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та рішення / О.І. Амо-ша //Економіст. – 2008. – № 6. – С. 28-34.

Державна служба статистики України. Економічна статистика / Наука, технології та інновації - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

ДП НЕК "Укренерго". -[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/ukrenergo/control/publish/category

Ілляшенко С.М. Маркетинг. Менеджмент. Інновації: монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2010. – 621 с

Скрипко Т.О. Інноваційний менеджмент : підручник / Т.О. Скрипко. – К. : Вид-во "Знання", 2011. – 423 с.

Чухрай Н., Патора Р. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві: Підручник. – К.: КОНДОР, 2006. – 398 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


«ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT"
JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”