ВПЛИВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА РЕАЛІЗАЦІЮ МАРКЕТИНГОВОЇ КАМПАНІЇ ТА МАРКЕТИНГОВУ СТРАТЕГІЮ

В.М. Стефківський, М.І. Солнцев, О.Б. Давидова

Анотація


Стаття описує права інтелектуальної власності, на які має зважати підприємство при створенні маркетингових кампаній задля уникнення юридичних колізій, а також об’єкти, на які дані права поширюються. Також дана наукова робота дає широке розуміння та роз’яснення елементів маркетингової стратегії компанії, яким може надаватися правова охорона як об’єкта інтелектуальної власності та яку користь це дає бізнесу. У статті розглядається розроблений авторами алгоритм аналізу інтелектуальної власності при розробленні маркетингової стратегії, а також правові наслідки для компанії, що не дотримуються принципів чесної конкуренції, які стосуються охорони прав інтелектуальної власності. Даний алгоритм повинен дати базові вміння маркетологу у сфері прав інтелектуальної власності задля уникнення ненавмисних порушень цих прав, що може негативно вплинути як на особу, що приймає маркетингові рішення, так і на компанію в цілому. Наведені аспекти охорони прав інтелектуальної власності, що пов’язані з маркетинговим аналізом, а також правові наслідки незаконних дій щодо захищеної інтелектуальної власності розписані та проаналізовані у роботі.


Ключові слова


охорона прав інтелектуальної власності, маркетингова кампанія, маркетингова стратегія

Повний текст:

PDF

Посилання


Катков Є. О. Маркетингові стратегії виведення об’єктів інтелектуальної власності проимислоаого підприємства на ринок [Електронний ресурс] / Є. О. Катков, М. І. Ларка // Вісник НТУ «ХПІ». – 2013. – № 21 (994). – Режим доступу : epository. kpi. kharkov. ua/ bitstream/ KhPIPress/ 6655/ 1/ vestnik_ HPI_2013_21_Katkov_Marketynhovi.pdf.

Куденко Н. В. Маркетингові стратегії фірми / Н. В. Куденко. – Київ : КНЕУ, 2002. – 256 с.

Лялик А. Маркетингові стратегії на ринку об’єктів інтелектуальної власності — Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / РОЗДІЛ ІІІ. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ. – 2017. – Том 1 № 9. ст.45-51.

Закон України «Про авторське право і суміжні права» — Редакція від 04.11.2018

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» —Редакція від 21.05.2015

Закон України «Про захист економічної конкуренції» — Редакція від 25.09.2019

Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» — Редакція від 03.03.2016

Verganti, Roberto (2013), Design Driven Innovation : Changing the Rules of Competition by Radically Innovating What Things Mean, Harvard Business Press.

Tatsumoto, Hirofumi., Koichi Ogawa, and Junjiro Shintaku (2011),“ Strategic standardization,” Annals of Business Administrative Science 10, 13-26.

Okuda, Yoshifumi and Yoshitoshi Tanaka (2011),“ How are defensive patents defined and utilized as business strategic tools? : Questionnaire survey to Japanese enterprises having many defensive patents,” in Technology Management in the Energy Smart World (PICMET), Proceedings of PICMET’ 11, 1-8.
«ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT"
JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”