№ 14 (2020)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Титульний аркуш збірника

Зміст

Міжнародна економіка

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ PDF
І. П. Шуляк, С.В. Войтко
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ІТ КОМПАНІЙ ЗА РАХУНОК БРЕНДИНГУ PDF
К. Р. Мартиненко, С.В. Войтко
ІНТЕГРАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНИХ НАУКОМІСТКИХ ВИРОБНИЦТВ У ГЛОБАЛЬНІ ЛАНЦЮГИ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ PDF
Д. О. Ярощук, О. О. Охріменко
РОЗВИТОК ОСВІТИ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РИНКУ ПРАЦІ PDF
К. Д. Горобей, С.В. Войтко
ТРАНСФОРМАЦЯ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ PDF
А. І. Максимчук, В.М. Стефківський
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЙ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ТНК PDF
В. П. Потапова, О. О. Охріменко
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИРОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ РИНКІВ ІТ-СЕКТОРУ PDF
В.С. Батейко, Т.В. Іванова
УКРАЇНА В УМОВАХ ІНДУСТРІЇ 4.0: МОЖЛИВОСТІ ТА БАР’ЄРИ PDF
Ю. Г. Кравчук, Н. Є. Скоробогатова
ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ ЗА УМОВ ІНДУСТРІЇ 4.0 PDF
К. Ю. Марковець, О. О. Корогодова
ДИНАМІКА ТА РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬО-ТОРГІВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНА-ЄС, В ПРОЦЕСІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ PDF
М. М. Ремінський, К.В. Петренко
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ КРАЇНИ PDF
А.О. Слобода, Н.Є. Скоробогатова
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНДУСТРІЇ 4.0 PDF
Л. М. Чех, О. О. Корогодова
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ ДОМОГОСПОДАРСТВАМИ УКРАЇНИ, БОЛГАРІЇ ТА ПОЛЬЩІ PDF
Є.С. Лобанова, Т.В. Іванова
STAGING THE PROCESS OF ENHANCING OF COMPETITIVENESS OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF INDUSTRY 4.0 PDF (English)
Viktoriia Vanzha, Anna Kukharuk

Менеджмент

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Т. Юнал, Ж.М. Жигалкевич
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ВЕДЕННЯ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ PDF
А.С. Тищенко, М.О. Чупріна
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ З ВРАХУВАННЯМ ТЕОРІЇ ПОКОЛІНЬ X, Y, Z PDF
А.О. Амелькина, Ю. П. Воржакова
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЛОГІСТИЧНИХ ПІДХОДІВ PDF
К.А. Бородкіна, В.В. Чорній
АКТУАЛЬНІ ЗАХОДИ ПРОСУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ PDF
А.Р. Дунська, А.В. Артюшевська
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Д. Ю. Котик, Ж. М. Жигалкевич
УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
М. П. Маленко, Л.П. Артеменко
ПРИНЦИПИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
А. М. Нечай, М. В. Шкробот
СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
А.О. Сидоренко, В.В. Чорній
CТРАХУВАННЯ ЕКСПОРТНИХ ТА КРЕДИТИТНИХ РИЗИКІВ ЯК ОДИН З НАПРЯМКІВ ПІДТРИМКИ ВІТЧИЗНЯНОГО БІЗНЕСУ PDF
Г.М. Дергачова, А.В. Юденко
РОЛЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ FMCG КОРПОРАЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ PDF
К.О. Кузнєцова, О.В. Хомич
ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
К. О. Копішинська, І.В. Волошиновська
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF
Ю. П. Воржакова, А. С. Лис
ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ СИСТЕМ ТА ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ PDF
Ю. П. Воржакова, К. Г. Мельник
ТHE ROLE OF ICT IN THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISE’S INTERNATIONAL ACTIVITY PDF (English)
K. Kopishynska, A. Kosynska

Маркетинг

УДОСКОНАЛЕННЯ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ЕРГОНОМІЧНИХ МЕБЛІВ PDF
К.А. Савченко, Н.С. Кубишина
МАРКЕТИНГ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ НА РИНКУ ПРОМИСЛОВИХ ПОСЛУГ НА ПРИКЛАДІ РИНКУ СИСТЕМНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ PDF
О.Д. Москаленко, О.В. Зозульов
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЕДЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ТОВАРУ НА ПРОМИСЛОВИЙ РИНОК PDF
К.В. Костянчук, О.В. Зозульов
ВПЛИВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА РЕАЛІЗАЦІЮ МАРКЕТИНГОВОЇ КАМПАНІЇ ТА МАРКЕТИНГОВУ СТРАТЕГІЮ PDF
В.М. Стефківський, М.І. Солнцев, О.Б. Давидова
МОДЕЛЬ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ПАНЕЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
А.О. Половинкіна, С.О. Солнцев
ЦІННІСНІ СКЛАДОВА В ПРОЦЕСІ РОЗРОБКИ ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ УКРАЇНИ PDF
Н. О. Мельник, Н.Л. Писаренко
ВРАХУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО АСПЕКТУ В ПРОЦЕСІ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРУ НА РИНКУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ ДЛЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ПРИКЛАДІ КОМПАНІЇ-ВИРОБНИКА ДРОНІВ PDF
К.І. Юхименко, Н.Л. Писаренко
КЛАСТЕРНІ ІНСТРУМЕНТИ АНАЛІЗУ В ПРОЦЕСІ ВИБОРУ ЦІЛЬОВИХ РИНКІВ PDF
А. О. Шрейдер, Н.Л. Писаренко
CТРАТЕГІЯ ВИПЕРЕДЖАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НА ПРИКЛАДІ ВИВЕДЕННЯ НА РИНОК ПРЕМІАЛЬНИХ СОУСІВ ТМ «ТОРЧИН» PDF
О. В. Парасюк, Н. В. Юдіна
СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ PDF
Т. А. Волосова, О. В. Черненко

Математичне моделювання економічних систем

ANALYTICAL AND PREDICTIVE MODELING OF GROSS PROFIT OF IT COMPANY PDF
O.V. Diak, O. A. Zhukovska
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗЕМЛІ PDF
І.Д. Фартушний, В.М. Черепинець
FORECASTING MODELING OF THE INPUT LOAD ON THE GOVERNMENT CONTACT CENTRE PDF (English)
K. V. Zadko, O. A. Zhukovska
МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ PDF
М. М. Люльков, О. В. Цеслів
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ PDF
І.Д. Фартушний, А.П. Міщенко
РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОБОВ‘ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
І.Д. Фартушний, С.П. Тимощук
МOДЕЛЬ РОЗПОДІЛУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ІТ-ПІДПРИЄМСТВІ ПРИ НАЯВНОСТІ НАВЧАННЯ PDF
І.Д. Фартушний, А.Г. Москаленко
РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРА В СУЧАСНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
О.О. Мельник, І.О. Пишнограєв
МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ПОПИТУ PDF
І.О. Пишнограєв, Ю.В. Омельченко
ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING OF THE LOAD INCREASE OF HIGH-LOAD SYSTEMS PDF
R. V. Shperlov, O. A. Zhukovska
METHODOLOGY OF SELECTING AN INVESTMENT PROJECT IN THE EVENT OF EXPERTS’ DECISIONS INCONSISTENCY PDF (English)
Y. R. Manko, O. A. Zhukovska
APPLICATION OF THE INVESTOR'S PROBLEM TO FINANCIAL MARKET OF SECURITIES PDF (English)
N. V. Zastavniy, S. V. Tyshchenko, O. A. Zhukovska, N. U. Shchestyuk
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ PDF
С.С. Павліщенко, В.О. Капустян
АГЕНТНО-ОРІЄНТОВАНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ PDF
О.В. Стець, Б.Є Гуменюк
МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА СТАН БЮДЖЕТУ КРАЇНИ PDF
О.В. Стець, А.О. Зубик
МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ PDF
І.Г. Безкровна, І.С. Лазаренко
РИНОК ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: ЦІНИ ТА ВИГОДА ДЛЯ ДЕРЖАВИ PDF
І.С. Лазаренко, С.В. Степенко

Теоретична та прикладна економіка

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ ВИРІШЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ КОНФЛІКТІВ PDF
К. А. Дейнека, О.А. Шевчук
СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ КОНФЛІКТІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
Д. М. Тєлєгіна, А. В. Цимбал, О. А. Шевчук