№ 14 (2020)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск АПЕіУ-2020

Зміст

Міжнародна економіка

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ PDF
І. П. Шуляк, С.В. Войтко
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ІТ КОМПАНІЙ ЗА РАХУНОК БРЕНДИНГУ PDF
К. Р. Мартиненко, С.В. Войтко
ІНТЕГРАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНИХ НАУКОМІСТКИХ ВИРОБНИЦТВ У ГЛОБАЛЬНІ ЛАНЦЮГИ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ PDF
Д. О. Ярощук, О. О. Охріменко
РОЗВИТОК ОСВІТИ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РИНКУ ПРАЦІ PDF
К. Д. Горобей, С.В. Войтко
ТРАНСФОРМАЦЯ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ PDF
А. І. Максимчук, В.М. Стефківський
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЙ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ТНК PDF
В. П. Потапова, О. О. Охріменко

Менеджмент

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Т. Юнал, Ж.М. Жигалкевич
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ВЕДЕННЯ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ PDF
А.С. Тищенко, М.О. Чупріна
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ З ВРАХУВАННЯМ ТЕОРІЇ ПОКОЛІНЬ X, Y, Z PDF
А.О. Амелькина, Ю. П. Воржакова
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЛОГІСТИЧНИХ ПІДХОДІВ PDF
К.А. Бородкіна, В.В. Чорній
АКТУАЛЬНІ ЗАХОДИ ПРОСУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ PDF
А.Р. Дунська, А.В. Артюшевська
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Д. Ю. Котик, Ж. М. Жигалкевич
УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
М. П. Маленко, Л.П. Артеменко
ПРИНЦИПИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
А. М. Нечай, М. В. Шкробот
СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
А.О. Сидоренко, В.В. Чорній
CТРАХУВАННЯ ЕКСПОРТНИХ ТА КРЕДИТИТНИХ РИЗИКІВ ЯК ОДИН З НАПРЯМКІВ ПІДТРИМКИ ВІТЧИЗНЯНОГО БІЗНЕСУ PDF
Г.М. Дергачова, А.В. Юденко
РОЛЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ FMCG КОРПОРАЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ PDF
К.О. Кузнєцова, О.В. Хомич

Маркетинг

УДОСКОНАЛЕННЯ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ЕРГОНОМІЧНИХ МЕБЛІВ PDF
К.А. Савченко, Н.С. Кубишина
МАРКЕТИНГ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ НА РИНКУ ПРОМИСЛОВИХ ПОСЛУГ НА ПРИКЛАДІ РИНКУ СИСТЕМНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ PDF
О.Д. Москаленко, О.В. Зозульов
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЕДЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ТОВАРУ НА ПРОМИСЛОВИЙ РИНОК PDF
К.В. Костянчук, О.В. Зозульов
ВПЛИВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА РЕАЛІЗАЦІЮ МАРКЕТИНГОВОЇ КАМПАНІЇ ТА МАРКЕТИНГОВУ СТРАТЕГІЮ PDF
В.М. Стефківський, М.І. Солнцев, О.Б. Давидова

Математичне моделювання економічних систем

ANALYTICAL AND PREDICTIVE MODELING OF GROSS PROFIT OF IT COMPANY PDF
O.V. Diak, O. A. Zhukovska
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗЕМЛІ PDF
І.Д. Фартушний, В.М. Черепинець
FORECASTING MODELING OF THE INPUT LOAD ON THE GOVERNMENT CONTACT CENTRE PDF (English)
K. V. Zadko, O. A. Zhukovska
МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ PDF
М. М. Люльков, О. В. Цеслів
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ PDF
І.Д. Фартушний, А.П. Міщенко

Теоретична та прикладна економіка

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ ВИРІШЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ КОНФЛІКТІВ PDF
К. А. Дейнека, О.А. Шевчук
СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ КОНФЛІКТІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
Д. М. Тєлєгіна, А. В. Цимбал, О. А. Шевчук