УКРАЇНА В УМОВАХ ІНДУСТРІЇ 4.0: МОЖЛИВОСТІ ТА БАР’ЄРИ

Автор(и)

  • Ю. Г. Кравчук Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • Н. Є. Скоробогатова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

Ключові слова:

технології, Індустрія 4.0, інновації, економічна система, SWOT-аналіз, економічні ризики.

Анотація

Індустрія 4.0 – це нове виробництво, нова концепція управління державою, новітні технології, які змінять не лише промисловість, але й людину. На сучасному етапі розвитку країн світу питання впровадження технологій Четвертої промислової революції є актуальним і пріоритетним у розвитку держав, підвищенні їхніх рейтингів та готовності до нового майбутнього. У статті досліджено сутність концепції Індустрія 4.0, історію її виникнення та особливості, характеристики, що кардинально змінюють сучасний світ. Також оцінено наявну ситуацію щодо впровадження концепції Четвертої промислової революції в Україні, проаналізовані основні макроекономічні показники, особливу увагу приділено показникам інноваційної активності, а саме витратам на інновації, проаналізовано основні джерела їх фінансування та тенденції. Визначено місце України у світових рейтингах, таких як The Global Innovation Index і Ease of Doing Business Index та виявлені слабкі сторони, що знижують її позиції. Проведено SWOT-аналіз впровадження новітніх технологій Індустрії 4.0 в Україні та надано рекомендації Україні щодо пришвидшення процесу інтеграції до Четвертої промислової революції, зокрема: впровадити програми розширеного фінансування ІТ-сектору задля ефективнішої роботи підприємств; мотивувати робочу силу до реалізації власного потенціалу на теренах держави, адже Україна виступає джерелом робочої сили для Європи, тому дане питання вже довгий час гостро стоїть в Україні; поглибити інтеграцію до програм Європейського Союзу, адже за допомогою даної ініціативи можна не лише отримувати фінансування, якого в нинішній ситуації не вистачає, але й поглибити кооперацію між країнами; реформувати систему захисту прав інтелектуальної власності, оскільки нині українські науковці є не захищеними від крадіжки їхніх розробок, та діджиталізація основних секторів промисловості та інфраструктури.

Посилання

Четверта промислова революція: зміна напрямів міжнародних інвестиційних потоків: моногр. / за наук. ред. д.е.н., проф. А.І. Крисоватого та д.е.н., проф. О.М. Сохацької. Тернопіль: Осадца Ю.В. 2018. 478 с.

Ілляшенко С. М., Ілляшенко Н. С. Перспективи і загрози четвертої промислової революції та їх урахування при виборі стратегій інноваційного зростання. Маркетинг і менеджмент інновацій. № 1. 2016. С. 11–21.

Матюшенко І. Ю. Передові (конвергентні) технології як фактор розвитку нової промислової революції. Міжнародний бізнес як фактор розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна. 2016. C. 29-39.

Опанасюк В. В. Індустрія 4.0: місце України в міждержавній кооперації і спеціалізація. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: наук. журн. № 4 (32). 2017. С. 67-71.

Штеден Ф., Кірхнер Р. Індустрія 4.0 – огляд та наслідки для політики. Німецька консультативна група. Берлін-Київ. 2018. 36 с.

Schwab K. The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. URL:https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution (дата звернення 15.01.2020).

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://minfin.com.ua/ua/ (дата звернення 20.01.2020).

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL:http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 20.01.2020).

Офіційний сайт Мультимедійної платформи іномовлення України “Укрінформ”. URL: https://www.ukrinform.ua/ (дата звернення 08.02.2020).

Офіційний сайт Світового банку. URL: https://www.worldbank.org/ (дата звернення 08.02.2020).

Тимошенко О.В. Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. Бізнес Інформ. № 2. 2019. С. 21-29.

Gorecky D., Schmitt M., Loskyll M., Zühlke D. Human-machine-interaction in the industry 4.0 era. Industrial Informatics,12th IEEE International Conferenceon Industrial Informatics, 2014. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/6945523(дата звернення 08.02.2020).

Скіцько В. І. Індустрія 4.0 як промислове виробництво майбутнього. Інвестиції: практика та досвід. №5. 2016. С. 33-40.

Кравчук Ю. Г., Скоробогатова Н.Є. Четверта промислова революція: виклики та можливості для України. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій». КПІ ім. Ігоря Сікорського. URL: http://ktpe-conf.kpi.ua/proc/article/view/191291/191336 (дата звернення 25.01.2020).

Kagermann H., Anderl R., Gausemeier J., Schuh G., Wahlster W. Industrie 4.0 in a Global Context. Strategies for Cooperating with International Partners. Herbert Utz Verlag GmbH, 2016. 74 р. URL: https://www.acatech.de/wp-content/uploads/2016/11/acatech_eng _STUDIE_Industrie40_global_Web.pdf(дата звернення 25.01.2020).

Gerbert P., Lorenz M., Rüßmann M., Waldner M. Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries. Boston Consulting Group. 2015. 20 р. URL: https://www.bcg.com/publications/2015/engineered_products_project_business_industry_4_future_productivity_growth_manufacturing_industries.aspx (дата звернення 25.01.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-18

Номер

Розділ

Міжнародна економіка