УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

М. П. Маленко, Л.П. Артеменко

Анотація


У статті наведено пояснення категорії «конкурентоспроможність» та трактування цього поняття українськими вченими. Визначено суб’єкти управління конкурентоспроможністю підприємства та їх роль. У статті розглянуті методи оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства в умовах розвитку сучасної економіки . Виявлено проблеми оцінки конкурентоспроможності на мікрорівні. Проведено компаративний аналіз методів оцінки конкурентоспроможності підприємства, сформовано переваги та недоліки кожного зазначеного методу. Закцентовано увагу на критеріях конкурентоспроможності підприємства, які дозволяють оперативно одержати інформацію про наявну конкурентну позицію на ринку з виявленням сильних та слабких місць а також створюють можливість швидко виявити вплив змін зовнішнього середовища на організацію. Висвітлено актуальність дослідження підходів і методів оцінки конкурентоспроможності функціонування підприємства.  Наведено заходи, що забезпечують досягнення конкурентних переваг. Підкреслено, що оцінювання показників конкурентоспроможності відіграє вагоме значення для управлінської діяльності менеджерів і для розробки планів подальшого розвитку підприємства, що є однією з головних цілей існування будь-якої організації. Зазначено, що управління конкурентоспроможністю організації є взаємозалежним процесом планування, організації, мотивації і контролю, необхідний для досягнення поставлених короткострокових і довгострокових цілей. Досягнення конкурентоспроможного стану на ринку є одним з основних завдань будь-якої організації, оскільки це засвідчує зростання обсягу реалізації послуг/продукції, зниження рівня витрат та підвищення ефективності контролю за витратами, формування інтелектуально-кадрового потенціалу, ефективну інвестиційно-інноваційну політику підприємства та фінансову стабільність.


Ключові слова


конкурентоспроможність, діяльність підприємства, методи оцінки конкурентоспроможності, управлінські онлайн-інструменти, ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Погребняк Д. В. Методи діагностики конкурентоспроможності підприємства. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/viewFile/391/379 (дата звернення: 16.03.19).

Тульчинська С. О., Шемет Я. В. Управління конкурентоспроможністю підприємства Вісник соціально-економічних досліджень. – Київ. - 2016. - №2. - С. 4-11.

Яцковий Д. В. Сучасні методики оцінки конкурентоспроможності підприємства // Науковий журнал Одеської Національної академії харчових технологій. – Одеса. – 2014. -№1(21). - С. 35–37.

Космина О. В. Конкурентоспроможність і конкурентні переваги підприємства в сучасних ринкових умовах // Молодий вчений. – Київ. – 2016. - №2. - С. 12-25.

Кадирус І. Г. Конкурентоспроможність підприємства та фактори, що на неї впливають //Ефективна економіка. - 2014. - №5. - С. 126–136.

Артеменко Л. П. Научный концепт стратегирования предприятий // Zarządzanie teoria i praktyka. - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie / Warsaw Management University. №15 (1). - 2016. - P. 3-8.

Менеджмент. Бизнес. Аналитика. Сборник научных статей слушателей программы МВА // Выпуск №2 – Алматы. - Алматы Менеджмент Университет. - 2015. - 332 с.
«ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT"
JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”