АКТУАЛЬНІ ЗАХОДИ ПРОСУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

А.Р. Дунська, А.В. Артюшевська

Анотація


Статтю присвячено пошуку та аналізу актуальних заходів просування транспортно-експедиторських підприємств (ТЕП) на міжнародному ринку транспортних послуг, оскільки здійснення цих заходів дає змогу підвищувати конкурентоспроможність підприємств та дає можливості для пошуку нових партнерів та клієнтів.  У даній статті було досліджено різні підходи до понять «експедитор» та «транспортно-експедиторське підприємство» із врахуванням особливостей трансформації діяльності ТЕП на сучасному етапі розвитку, та проаналізовано як ці зміни впливають на необхідність пошуку нових ринків з метою розвитку транспортно-експедиторських підприємств. При цьому враховуано, що вихід ТЕП на нові ринки це не лише можливість з точки зору пошуку нових клієнтів, а це також і нові вимоги клієнтів, адаптація до яких та якісне і ефективне виконання взятих зобов’язань є запорукою успішності підприємства у міжнародному середовищі. З огляду на це доведено, що вітчизняним підприємствам транспортної галузі потрібно орієнтуватись на випереджаючий розвиток та формування нових функціональних пропозицій для кращого задоволення клієнтів. Так як діяльність вітчизняних підприємств у сфері ТЕП найчастіше визначається недостатнім рівнем ефективності маркетингового забезпечення, то у статті було проаналізовано найбільш актуальні маркетингові заходи просування транспортно-експедиторських підприємств та представлено 8 основних етапів розробки комплексу просування ТЕП на міжнародному ринку. Умови, що властиві міжнародному рівню функціонування ТЕП, характеризуються у першу чергу пошуком заходів, що дадуть можливість забезпечити розвиток підприємства. На початковому етапі роботи у міжнародному середовищі, на певному новому зовнішньому ринку такі заходи стосуються системи просування підприємства, формування якої має враховувати особливості транспортно-експедиторських підприємств та трансформацію стану зовнішнього середовища у напрямку розвитку цифрових технологій.


Ключові слова


міжнародний ринок, транспортно-експедиторське підприємство, транспортні послуги, просування, інтернет-маркетинг, міжнародні виставки

Повний текст:

PDF


«ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT"
JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”