ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ ЗА УМОВ ІНДУСТРІЇ 4.0

Автор(и)

  • К. Ю. Марковець Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • О. О. Корогодова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

Ключові слова:

digital economy, Industry 4.0, industrial revolution, automation, labor market, employment

Анотація

У статті розглянуто тенденції ринку праці за умов переходу суспільства від Третьої промислової революції до Індустрії 4.0. Описано характерні особливості цифрової економіки та наведено взаємозв'язок між різними категоріями. Виявлено рівень соціально-економічного впливу на населення, який може спричинити впровадження методів Четвертої промислової революції. Розглянуто питання втілення інновацій у виробничу діяльність компаній та можливості трансформації процесу працевлаштування людей у високотехнологічну епоху. Акцентовано увагу на змінах, які відбудуться на ринку праці в найближчі 20 років. Підкреслено зростання ролі країн, що розвиваються, на міжнародному ринку праці. Зроблено висновок про те, що за умов Індустрії 4.0 рутинну людську працю виконуватимуть автоматизовані системи та роботи, зросте цінність інтелектуального потенціалу. Наведено умови, за яких будуть з'являтися нові професії. Зазначена ймовірність повної автоматизації у певних галузях економіки. Висвітлено класифікацію галузей економіки за ознакою роботизації згідно методики, що застосовується як Північноамериканська класифікаційна система NAICS. Вказано на причини та наслідки змін, які відбудуться при великому розриві в оплаті праці у різних професіях. Охарактеризовано роль держави в регулюванні рівня безробіття та створенні гідних умов життя громадян. Вказано, що базові процеси виробництва, розподілу, обміну та споживання корелюються та узгоджуються зі складовими цифрової економіки. У результаті дослідження зазначено заходи, які Міжнародний банк реконструкції та розвитку рекомендує впроваджувати на загальнодержавному рівні. Висвітлено процес адаптації шкільних та університетських освітніх програм відповідно до вимог ринку праці. Зазначено, що профільні освітянські органи виконавчої влади поступово впроваджують зміни у програми навчання школярів та студентів. Зазначена важливість співпраці державних органів з компаніями приватного сектора та закладами вищої освіти для створення релевантних навчальних планів. Для того, щоб забезпечити високий рівень зайнятості населення, доведеться вносити значні зміни в освітні програми на всіх рівнях. Представляє інтерес механізм зворотного зв’язку між державою та приватними фірмами, який забезпечить підготовку висококваліфікованих, затребуваних на ринку праці кадрів. Методи реалізації зазначеної стратегії будуть розглянуті у подальших дослідженнях.

Посилання

Шваб К. Четверта промислова революція. Німеччина, 2015. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution.

Hermann M., Pentek M., Otto B. Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios: A Literature Review: Audi Stiftungslehrstuhl Supply Net Order Management. Dortmund, 2015. URL: http://www.iim.mb.tu-dortmund.de/cms/de/forschung/Arbeitsberichte/Design-Principles-for-Industrie-4_0-Scenarios.pdf.

Войтко С. В. Якість державного регулювання, ефективність роботи уряду чи план Маршалла на шляху країн до Індустрії-4.0 / С. В. Войтко, О. А. Гавриш, О. М. Згуровський. Економічний вісник НТУУ “КПІ”. 2018. № 15. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/131530/127611.

Insight Report The Future of Jobs Report 2018 World Economic Forum – Geneva, 2018. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf.

North American Industry Classification System. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/North_ American_Industry_Classification_System.

Carl Benedikt Frey, Michael Osborne. Technology at work The Future of Innovation and Employment. Oxford Press. 2015. URL:https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/reports/Citi_GPS_Technology_Work.pdf.

Frey C. B. et al. Technology at work v4.0: Navigating the Future of Work. Oxford Press. 2019. URL: https://ir.citi.com/%2Bsi3%2BYKA2e3WrSalzmOchzHQqPUAers Oy9%2BRj9AQRfQk%2Bhsikx7zf5aSLAsAXNWO26TTlD49IYM%3D.

Department for education of the UK. Careers strategy: making the most of everyone’s skills and talents. 2017. URL https://assets.publishing.service.gov.uk/government /uploads/system/uploads/attachment_data/file/664319/Careers_strategy.pdf.

Карпіо К., Купець О. Навички для сучасної України –Міжнародний банк реконструкції та розвитку. 2017. URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream /handle/10986/25741/210890ovUK.pdf?sequence=5&isAllowed=y.

Ляшенко В.І., Вишневський О.С. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку НАН України. К. : Ін-т економіки пром-сті, 2018. 252 с.URL: http://iie.org.ua/wp-content/uploads/monografiyi/2017/Lyashenko_Vishnevsky_2018.pdf

Роботи замінять людину. А на що люди житимуть? Укрінформ. Мультимедійна платформа іномовлення України. 2018. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2535347-roboti-zaminat-ludinu-a-na-so-ludi-zitimut.html.

О. О. Корогодова. Вплив інноваційних транснаціональних структур на країни, що розвиваються, в умовах індустрії 4.0 Підприємництво та інновації : журнал / ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів»; редкол.: Л.Г.Смоляр (голов. ред.) та ін. – Київ, 2018. – Вип. 6. URL: http://www.ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/155

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-19

Номер

Розділ

Міжнародна економіка